Search
Close this search box.

Lidé mají na výměnu průkazů OZP už jen tři měsíce

Už jen tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobnějako občanský nebo řidičský průkaz. Je
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu letošního
roku.
Během uplynulých šesti měsíců
zpracovali jeho zaměstnanci 173 189 žádostí. Celkem 152 797 průkazů
OZP předali jejich držitelům.

„Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300
tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se nám s žádostí o výměnu dosud
nepřihlásili. Upozorňujeme proto klienty, aby nenechávali vše na poslední
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku,“
zdůrazňuje zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a
podepsali příslušný formulář
, který dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „
Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“
. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

V souvislosti
s vydáváním nových průkazů OZP se na Generální ředitelství ÚP ČR obrátilo už
několik klientů s tím, že dostali v městské hromadné dopravě či ve
vlaku pokutu, protože jim
revizoři příslušných dopravních společností neuznali
nový průkaz OZP za platný
. A to i přesto, že ÚP ČR věnoval před začátkem
výroby nových průkazů OZP velkou pozornost informování veřejnosti i dotčených
institucí o nové podobě tohoto dokladu.

„Pokud
se držitelé průkazů OZP dostanou do obdobné situace, je třeba, aby se obrátili na
příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo přímo na Generální ředitelství Úřadu
práce ČR. Naši lidé se budou snažit co nejrychleji sjednat nápravu,“
upozorňuje ředitelka
Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR
Zdeňka Cibulková.

Na
základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při
osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi,
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou
dopravu vodícího psa.

Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP,
který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Kdo
má nárok na přechod nároku na průkaz OZP?
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá
závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá
po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit
dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim
ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

Volba
symbolu osoby se zdravotním postižením
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky
nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé
výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP.

Fotografie nového průkazu OZP je
k dispozici na
http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/letak_novy_prukaz_ozp.pdf.

Zdroj: Kateřina
Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email