Search
Close this search box.

Srdcerváči poprvé, podruhé, potřetí, a opět skvěle

Pokud platí, že třetí den na horách, či třetí ročník projektu bývá kritický, pak Srdcerváči jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo. I potřetí se totiž Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podařilo splnit si cíle, které si před startem kampaně stanovil. Slavnostní tečku za Srdcerváči 2015 udělalo předání symbolických šeků subjektům podpořeným v grantové výzvě, které 26. ledna hostil vysočanský Clarion Congress Hotel Prague.

„Jsem velmi ráda, že můžeme podpořit další skvělé projekty, které pomohou osobám se zdravotním postižením najít uplatnění na pracovním trhu,“ usmívá se Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Peníze na svou činnost získalo nakonec 11 subjektů, firem i živnostníků. Oceněné projekty, mezi něž komise rozdělila přes 300 tisíc korun, musely splňovat kritéria jednoho ze tří grantových programů:

 • Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
 • Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti.
 • Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce.

Stejně velké plus jako v grantové výzvě si Srdcerváči ve výsledné bilanci zaškrtli i v kolonce ‚Tým OZP‘. Tvářemi kampaně se v roce 2015 stala pětice žen a dívek s rozdílnými osudy i životními cíly. „Ačkoliv už neplatí doslova, že Srdcerváči hledají pro ‚své tváře‘ práci, i letos pro ně účast v projektu znamenala pořádný posun v jejich osobním i profesním životě,“ uvedla Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP. Už nyní je jasné, že tvářemi ročníku 2016 se stanou lidé, kteří svou kariéru zasvětili práci pro ostatní a do jejichž života zásadním způsobem vstoupila nemoc či zranění. „Mezi námi žije spousta ‚hrdinů všedního dne‘, nejen hasičů či lékařů, ale i třeba učitelů, kterým bychom velmi rádi dali prostor,“ vysvětlila Hana Potměšilová.

Idea letošního týmu však nebyla jedinou novinkou, kterou na slavnostním vyhlášení Srdcerváči představili. „Po minulých ročnících se na nás obraceli desítky lidí, že si nestihly vybrat v našem katalogu odměn. Proto jsme se rozhodli nechat na www.srdcervaci.cz vedle produktů z řady Original by Srdcerváči, které se v průběhu roku rozšíří o téměř desítku novinek, také nabídku darů i zážitků, které i budou moci lidé pořídit již od prvního února,“ prozradila Hana Potměšilová. V nabídce se objeví bezmála stovka exkluzivních dárků i neotřelých zážitků.

KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ:

 • Zelený ostrov s.r.o. je sociální podnik, který je zaměřený na zaměstnávání osob s vadami sluchu. V rámci grantového řízení získal 55 000 korun na vybavení prádelny mandlem.
 • Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami. Spolek je také zaměstnavatel osob se zdravotním znevýhodněním. Z projektu zakoupí nové technické vybavení dílny, konkrétně kotoučovou řezačku v ceně 7 000 korun.
 • Sdružení Práh nabízí osobám s těžkým duševním onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Díky srdcerváčskému příspěvku 60 000 korun na projekt Rozvoj chráněné zahradnické dílny si sdružení pořídí vytápěný skleník.
 • Cílem projektu Sdružení Neratov, o.s. je modernizovat vybavení řemeslných chráněných dílen Kopeček – košíkářské, tkalcovské, keramické a šicí. Z grantu Srdcerváčů bude pořízen šicí stroj, sada nůžek a rudlík v ceně 13 200 korun.
 • Pestrá společnost, o.p.s. se věnuje dvěma projektům, a to výcviku asistenčních psů a provozu cestovní kanceláře Bezbatour, která je zaměřena na cestovní ruch lidí s postižením, seniorů a rodin s dětmi. V grantové výzvě získala 30 000 korun, které pomohou zajistit pravidelnou osobní asistenci (0,75 úvazku) na pracovišti pro zaměstnance s těžkým tělesným postižením.
 • Jana Müllerová (OSVČ) se chce v rámci projektu HR business partner věnovat personálnímu poradenství v oblasti náboru pracovníků, zaměstnávání OZP a aktivní podpoře při hledání vhodného zaměstnání pro OZP. Za příspěvek 15 000 korun si pořídí notebook.
 • Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce. V projektu Zdravá svačina zásobují několik škol. Z projektu Srdcerváči bude podpořen nákup automobilu za 50 000 korun, který rozvoz zefektivní.
 • Kristýna Mothejzíková (OSVČ) provozuje internetový obchod Vedlesebe.cz, kde vystavuje a prodává výrobky několika chráněných dílen. Ze získané částky 6 400 korun vybaví nový prodejní prostor stojany, regály a balicím materiálem.
 • Enticelle, o.s. zajišťuje projekty podporující rozvoj osob s mentálním postižením a projekty začleňování osob s mentálním postižením do společnosti a na trh práce. Z grantu Srdcerváči společnost získala 13 990 korun a pořídí si tak multifunkční stroj pro farmu.
 • Duha – společnost pro integraci osob s mentálním postižením, s.r.o. provozuje v Praze sociální firmu Duhová prádelna. V grantové výzvě Duha získala 30 000 korun a pořídí si velkokapacitní pračku LAVAMAC AF 180 s kapacitou 18 kg, aby mohla uspokojit narůstající požadavky zákazníků.
 • Bona, o.p.s. provozuje několik pracovišť s chráněnými pracovními místy, kde zaměstnává lidi s duševním onemocněním. Ti své výrobky pak prodávají v komisním prodeji v kamenném obchodě. Nově chce Bona nabízet výrobky na různých akcích, trzích či jarmarcích. Za 20 000 korun od Srdcerváčů si tak bude moci pořídit i mobilní stánek.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na internetových stránkách fondu: www.nfozp.cz.

Srdcerváči jsou unikátní kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce může z online katalogu vybrat nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email