Search
Close this search box.

14. ROČNÍK VÝSTAVY CESTA ZA DUHOU

U příležitosti příprav 14. ročníku výstavy „CESTA ZA DUHOU“, která se bude konat na Generálním ředitelství Úřadu práce (Dobrovského 1278/25, Praha 7) ve dnech 3. 11. – 2. 12. 2016, si Vás dovolujeme požádat o zapůjčení Vašich výtvarných prací, z jejichž výběru se výstava uskuteční.

Kresby,malby, grafiky, fotografie, plastiky a texty zasílejte, prosím, do 9. září 2016 na adresu:
Klára Zápotocká
Novobohdalecká 14
101 00 Praha 10

Výtvarné práce můžete také osobně předat v RS Centru na Karlově náměstí
v Praze
paní Janě Michalcové.

Plošné práce by neměly přesahovat formát: na šířku 70 cm a na výšku 100 cm.
Výtvarné práce prosím posílejte bez paspart! Pro bližší informace o možnostech
výstavního prostoru a pro pokyny pro zasílání prací prosím
čtěte druhou stranu tohoto dopisu nebo nás kontaktujte.

Protože i k letošní Cestě za duhou připravujeme katalog výstavy, prosíme Vás,
abyste nám do

9. září 2016 předali spolu se svými díly nebo poslali na e-mailovou adresu cesta.za.duhou@gmail.com
krátký text o Vás/Vašich vystavovaných
dílech
na max. 300 znaků včetně
mezer
.

Spolu se svými díly zašlete, prosím, také kontaktní adresu, telefon a e-mailové
spojení na Vás. Veškeré podrobnosti a aktuality naleznete na webových stránkách výstavy www.cestazaduhou.cz. Díla Vám budou navrácena poštou během prosince 2016.

Pokud byste měl/a jakékoli další dotazy, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

S pozdravem

Veronika Bratrychová a Klára Zápotocká, kurátorky výstavy

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email