Search
Close this search box.

Certifikovaný kurz SPECIFICKÁ PÉČE O PACIENTA S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Odbornými garanty kurzu jsou Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. a Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Teoretická část proběhne 28. listopad – 2. prosinec 2016 v hotelu ILF na Praze 4. Praktická část na 1. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN – Centrum pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum) a v Domově Sv. Josefa v Žirči.
Absolventi tohoto kurzu získají odbornou způsobilost pro výkon úzce vymezených činností prováděných v rámci péče o pacienty s roztroušenou sklerózou.
  • samostatně aplikovat imunomodulační a imunosupresivní terapii a řešit případné komplikace a nežádoucí účinky léčby RS
  • plánovat a realizovat specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s RS
  • hodnotit výsledky a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče u pacientů s RS
  • edukovat pacienty s RS v autoaplikační technice a léčebných režimech imunomodulačních a imunosupresivní léčby
  • edukovat pacienty s RS v selfmonitoringu a rozpoznání akutních komplikací imunomodulační a u imunosupresivní léčby a reakcích na ně
Certifikovaný kurz bude ukončen písemným testem.

Počet kreditů – 48, celková cena kurzu: 18 000,-

Přihlášení: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48285-certifikovany-kurz-specificka-pece-o-pacienta-s-roztrousenou-sklerozou

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email