Search
Close this search box.

Legislativní změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v rámci uvedené novely navrženo zavedení evidence tzv. náhradního plnění, tj. způsobu plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. V případě nabytí účinnosti předmětné novely si odběratel bude moci konkrétní dodávku započítat pouze tehdy, zaeviduje-li ji dodavatel v elektronické on-line evidenci.

Důvodem tohoto návrhu je umožnit kontrolu dodržování limitu stanoveného zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro účely tzv. náhradního plnění. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava nevylučuje v rámci náhradního plnění obchodní činnost, tj. dodavatel nemusí být přímým výrobcem obchodovaného zboží, slouží limit k tomu, aby v rámci této obchodní činnosti nemohl dodavatel dodávat pro účely náhradního plnění neomezené množství výrobků, služeb nebo zakázek. Problém aktuální zákonné úpravy spočívá v tom, že kontrolní orgán, tj. Státní úřad inspekce práce, nemůže z důvodu velkého množství realizovaných transakcí efektivně kontrolovat dodržování stanoveného limitu u dodavatele náhradního plnění. Zavedení elektronické on-line evidence náhradního plnění umožní jeho efektivní kontrolu, čímž bude v konečném důsledku podpořeno pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.

Kromě výše uvedeného MPSV v průběhu roku 2017 reagovalo na zvýšení sazby minimální mzdy pro osoby se zdravotním postižením. Od 1. 1. 2017 došlo pro osoby uznané v některém ze stupňů invalidity ke zvýšení sazby minimální mzdy z 9 300 Kč na 11 000 Kč. Bylo tedy potřeba zohlednit zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatelů specializujících se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, resp. zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením mají oproti osobám bez zdravotního postižení snížený pracovní potenciál a zejména u osob uznaných ve II. a III. stupni invalidity by mohlo mít zvýšení minimální mzdy negativní dopad na jejich zaměstnanost. Proto od 1. čtvrtletí roku 2017 došlo ke zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, o 700 Kč měsíčně.

Zdroj: MPSV

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email