Search
Close this search box.

15. Národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“

Proběhne 6. října 2017 od 13.hodin v Konviktu (Umělecké centrum Univerzity Palackého), Univerzitní 3-5 v Olomouci. Management terapie RS ve světle současných biologických léčiv, nová farmaka v léčbě RS, ale i prohlídka a varhanní koncert v Chrámu sv. Václava.

Program:

 • 12,00 společný oběd účastníků konference a lékařů v Konviktu.
  Účast na obědě je třeba
  nahlásit do 25. 9. 2017.
 • 12,30 setkání členů VR Unie ROSKA a
  předsedů pobočných spolků s médii
 • 13,00 prezence účastníků
 • 13,30 slavnostní
  zahájení, přivítání účastníků předsedkyní VR Unie ROSKA
  RNDr. Kamilou Neplechovou a předsedkyní reg. org. Roska Olomouc Janou
  Nakládalovou
  , úvodní slovo hejtmana
  Olomouckého kraje
  Ladislava Oklešťka,
  děkana LF UP
  prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. a odborného garanta Unie ROSKA prof. MUDr. Jana Mareše, Ph.D.
 • 14,00 Management
  terapie RS ve světle současných biologických léčiv
  Prof. MUDr.
  Jan Mareš, Ph.D.
 • 14,30 Nová
  farmaka v léčbě RS
  MUDr. Tereza Svrčinová
 • 15,00 přestávka
 • 15,30 Azathioprin a kortikoidy – mají
  stále místo v léčbě RS?
  MUDr. Zuzana
  Matejčíková, Ph.D.
 • 16,00 Přechod a RS MUDr.
  Vladimíra Sládková, Ph.D.
 • 16,30 přestávka
 • 17,00 vystoupení
  zástupců pacientských organizací Slovenska
  (SZSM – Jarmila Fajnorová) a Polska (Towarzystwo Chorych na Stwardnienia Rozsiane – Ligia
  Jamer)
 • 18,00 Lůžkové zařízení na Moravě pro
  pacienty s RS
  Václav Keprt –
  Arcidiecézní charita Olomouc
 • 18,30 ukončení konference
 • 19,00 prohlídka + varhanní koncert – chrám sv. Václava

Zve Roska Olomouc!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email