Search
Close this search box.

Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Vydal autorský kolektiv doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze.

Roztroušená skleróza (RS) jenemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. Tato diagnóza
je pro mnoho lidí děsivá, protože dosud neumíme léčit její příčinu a
RS si s sebou nese punc nevyléčitelné
nemoci. Ani v současné době není laická veřejnost dostatečně
obeznámená s její podstatou a při zaslechnutí pojmu skleróza si často
představí především problémy s pamětí. Nedostatečná informovanost se týká i nově
diagnostikovaných.

RS je často diagnostikována v
mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy,
rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné
přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby
člověku s nově diagnostikovanou RS rodina
i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je
především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní
život.

Nezastupitelnou
úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc
vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit
kvalitu života. Proto jsme připravili tuto knížku, jejímž cílem je
informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by vám pomoci se onemocnění RS
aktivně postavit.

Za kolektiv autorů Doc. PhDr. Kamila Řasová.

Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email