Search
Close this search box.

Stížností týkajících se sociálního zabezpečení je historicky nejvíc

Ve druhém čtvrtletí se lidé na ombudsmanku obrátili s 2160 podněty, což je srovnatelné s letošním prvním čtvrtletím, ale opět vzrostl počet podnětů v působnosti ombudsmana. Aktuálně jich je už téměř 70 %.

I nadále pokračuje trend neustále se zvyšujícího počtu podnětů z oblasti sociálního zabezpečení. Ve 2. čtvrtletí jich bylo už 469, což je téměř dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nikdy v minulosti se na ombudsmana neobracelo tolik lidí s podněty týkajícími se důchodů a dávek, jako je tomu v letošním prvním a druhém čtvrtletí. Jediné období, které se k nim se 412 podněty statisticky přiblížilo, bylo 4. čtvrtletí roku 2012, kdy se v podnětech odráželo zavedení problematické sKarty.

Z oblasti sociálního zabezpečení se téměř dvě stovky podnětů týkaly důchodů (především invalidních), dalšími častými tématy byly dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky pomoci v hmotné nouzi (v obou případech po 90 podnětech).

V oblasti stavebního řádu převažovaly mezi 161 podněty problémy týkající se odstraňování či dodatečného povolení stavby a umístění či povolení stavby.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku mírně přibylo podnětů týkajících se ochrany životního prostředí, státní správy soudnictví, přestupků a záležitostí cizinců. V případě životního prostředí šlo zejména o oblast ochrany vod, tj. problémy týkající se kanalizace, studen či znečištění vod. Mezi podněty z přestupkové agendy převládaly přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

O něco méně často si naopak lidé ombudsmance stěžovali na záležitosti související se zaměstnaností a prací nebo s ochranou práv dětí a rodiny.

Ve 2. čtvrtletí ombudsmanka vyřídila celkem 2 113 podnětů, z toho 1489 v působnosti. Pochybení zjistila ve 140 případech. Nejčastěji v oblasti stavebního řádu a sociálního zabezpečení. U podnětů týkajících se stavebnictví úřady chybovaly v každém 6. případu.

zdroj: www.ochrance.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email