Search
Close this search box.

Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků

Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění schválil Senát Parlamentu ČR, zbývá podpis prezidenta. Novela zajistí širokou dostupnost pomůcek pro pacienty.

Senát Parlamentu ČR dnes schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

„Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro pacienty – a oni moji výzvu vyslyšeli. Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová úprava zákona zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

„Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Zpřesněním právní úpravy budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů korun, která by v opačném případě nastala,“ řekl ministr Vojtěch.

Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků totiž přestane platit posledním dnem letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, podle kterého nebyla dosavadní pravidla zcela transparentní a měla prokorupční potenciál.

Klíčovou přílohou novely je seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady.

„Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Každoroční aktualizaci kategorizačního stromu bude provádět Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Senátem schválená verze zákona obsahuje také zvýšení úhrady u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce.

Rovněž byl dříve Poslaneckou sněmovnou schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně.

Novela zákona bude nyní předána k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2019.

Zdroj: helpnet.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email