Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza ve světě

Roztroušená skleróza je onemocnění s celosvětovým výskytem. Jednotlivé oblasti světa se však mezi sebou dosti zásadně liší v počtu nemocných. Poměr postižení mužů a žen je všude stejný, tedy přibližně 1:2 až 1:3. Jelikož neexistuje celosvětová databáze pacientů, lze celkové množství RS pacientů jen odhadovat. Předpokládá se, že celosvětově má RS kolem 2.5miliónů lidí. Přesnější čísla dávají epidemiologické studie, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti.

 

Výskyt RS je velmi podstatně dán geograficky. Nejvyšší výskyt je ve střední zeměpisné šířce (zhruba nad 40. stupněm) a převážně na západní polokouli, nejnižší výskyt je v oblastech kolem rovníku.

RS postihuje zejména obyvatele Evropy, Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. V těchto oblastech je výskyt RS udáván 50–200 (někdy 30–250) na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce pacientů s RS je pozorováno v Kanadě, Skotsku a ve Skandinávii. I když např. i těchto zemích jsou izolované komunity, kde se RS téměř nevyskytuje, nebo se naopak vyskytuje nápadně často. Například v Itálii jsou oblasti (Sicílie, Sardinie), kde je výskyt překvapivě vysoký, tzn. jen geografickým rozložením RS rozhodně vysvětlit nelze. V Severní Americe je zhruba 300 000 pacientů s RS. Poměrně nízký výskyt RS je v Latinské Americe a na Středním východě.

V Africe postihuje roztroušená skleróza méně než 5 na 100 000. Podobná je i situace v Asii, kde např. v Japonsku s více než 120 miliony obyvatel žije jen 8 000 s roztroušenou sklerózou.

Zajímavé výsledky ukazují studie imigrantů, např. Angličanů, kteří odešli do Jižní Afriky. Pokud lidé odejdou ze země s vysokým výskytem RS do země s nízkým výskytem před 15. rokem života, vztahuje se na ně nižší riziko odpovídající zemi imigrace, pokud však odešli po 15. roce, zůstává již pro ně platné původní riziko.

Jsou známy i rasové rozdíly, např. menší výskyt mezi černošskými obyvateli USA proti bělochům.

Výskyt RS se v posledních desetiletích zvyšuje, což svědčí pro velký vliv prostředí na vznik onemocnění. Významná úloha na vznik RS se přikládá kouření, viru Epstein-Barrové (EBV), viru HHV-6, genetické dispozici, stravovacím návykům a nedostatku D vitamínu.

MUDr. Jana Volná

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email