Search
Close this search box.

Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Únava je jedním z nejčastěji uváděných problémů nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Její výskyt se popisuje již od počátku onemocnění. Je to velmi subjektivní příznak a je těžké ji přesně popsat či hodnotit.

Proto se kvůli ní pacienti dostávají do nepříjemných situací v osobním, pracovním i společenském životě a významně tak snižuje kvalitu jejich života. Často ji pacienti označují jako nejvíce obtěžující příznak onemocnění.

Přirozená únava (známá nám všem) vzniká během zvýšené zátěže organismu. V průběhu zotavení po zátěži dochází postupně k plné obnově počátečního stavu organismu. U RS nacházíme vyčerpání, svalovou slabost apod i bez odpovídající fyzické námahy. Pacienti ji popisují jako náhlou ztrátu veškeré energie, která nejde překonat. Přesná příčina únavy u pacientů s RS není stále plně objasněna. Obvykle vidíme kombinaci primární (důsledek samotného onemocnění RS) a sekundární únavy (důsledek snížené fyzické kondice, infekce, či jiných příznaků RS – deprese, poruchy spánku, spasticita).  U většiny pacientů únavu zhoršuje stres, deprese, bolest, vysoká teplota okolí nebo horečka, poruchy spánku a některé léky.

Z důvodu nejasné příčiny je náročné nastavit vhodnou a účinnou terapii.V praxi se jse osvědčila kombinace farmakoterapie, psychoterapie a fyzioterapie.  Tento komplexní přístup pomáhá nastavit vhodná režimová opatření. Mezi ty patří kvalita spánku, chladící techniky (sprchování studenou, vodou, studené zábaly, chlazené nápoje a speciální chladicí vesty), ovlivnění nálady a stresu, nácvik relaxačních technik, výživa a udržení dobré fyzické i psychické kondice, trénink vnímání vlastního těla. Nejvíce doporučovanou formou pohybové aktivity ve vztahu k únavě je aerobní trénink (jízda na rotopedu, kole, chůze, veslařský trenažér apod.) v kombinaci s pomalejšími formami cvičení jako je jóga, tai chi či pilates. Dále je třeba pacienta naučit vhodné energii šetřící strategie – efektivní plánovaní programu, určení priorit, snížení tempa, včlenění krátkých odpočinkových pauz s relaxací do denních činností apod. Terapie únavy je u každého velmi individuální a je třeba za pomocí odborníků hledat ideální kombinaci výše uvedených typů.

P.S.: Vzpomněla jsem si na výrok jedné naší moudré zkušené pacientky. Ta mi říkala, že po letech přemáhání a bojování s únavou (i  celou RS) došla k tomu, že když cítí, že „RS únava“ přichází, jde si lehnout, i kdyby se jí na plotně měly rozvařit knedlíky. Přijde mi to jako velmi inspirativní, protože co je cennější než my samotní a naše zdraví?

Mgr. Lucie Suchá, Centrum pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN

Videopřednáška Mgr. Klára Zápotocká, Centrum pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email