„Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou“ – dotazník

dotazník

Jmenuji se Jiříková Marta a pracuji ve FN Ostrava na neurologii a zároveň studuji rigorózní studium, kde provádím výzkum na kvalitu života lidí s RS.

Jsem studentkou Fakulty zdravotníctva Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ve studijním oboru ošetřovatelství – rigorózní studium.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou rigorózní práci na téma „Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou“.

Dotazník je zcela anonymní, všechny získané údaje jsou důvěrné a budou použity pouze v tomto výzkumu rigorózní práce.

U každé otázky označte prosím odpověď, která nejlépe vystihuje skutečnost, případně na vyznačeném místě doplňte.

Dotazník k vyplnění ZDE

Za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám mnohokrát děkuji.                                                                                                                                         Mgr. Marta Jiříková


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email