Search
Close this search box.

„Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou“ – dotazník

dotazník

Jmenuji se Jiříková Marta a pracuji ve FN Ostrava na neurologii a zároveň studuji rigorózní studium, kde provádím výzkum na kvalitu života lidí s RS.

Jsem studentkou Fakulty zdravotníctva Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ve studijním oboru ošetřovatelství – rigorózní studium.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou rigorózní práci na téma „Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou“.

Dotazník je zcela anonymní, všechny získané údaje jsou důvěrné a budou použity pouze v tomto výzkumu rigorózní práce.

U každé otázky označte prosím odpověď, která nejlépe vystihuje skutečnost, případně na vyznačeném místě doplňte.

Dotazník k vyplnění ZDE

Za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám mnohokrát děkuji.                                                                                                                                         Mgr. Marta Jiříková


Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email