Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

kvop-01

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace.

Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával.

Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení.

Podrobně jsou vysvětleny diskriminační důvody, zejména ty, které mohou přinášet výkladové problémy a které ochránce svými stanovisky vyložil. Věnuje se například otázkám, co všechno se skrývá pod diskriminací z důvodu pohlaví, co je a co není světonázor apod.

Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj.

Stranou nezůstávají ani přípustné formy rozdílného zacházení zejména v zaměstnání (např. požadavky na fyzickou výkonnost, věkové hranice, zvyšování platu v návaznosti na délku praxe, odchodné pro starší zaměstnance aj.). Výkladovou část publikace uzavírá kapitola týkající se antidiskriminační žaloby. Zahrnuje nejen vysvětlení, kdo může koho žalovat a u kterého soudu, ale také, jaké nároky lze požadovat, jak je to s použitím nahrávek jako důkazů nebo se sdílením důkazního břemene.

Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Pokrývají různé diskriminační důvody a různé situace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj.

Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete zde.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email