Search
Close this search box.

Úhrady inko pomůcek od 1. 12. 2019

wall-3087292_960_720

V rámci novely zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, prosadila asociace CZEPA ve spolupráci s odbornými společnostmi zvýšení množstevního limitu cévek pro intermitentní katetrizaci z průměrných 5 ks na 7 ks/den.

Termín uvedení legislativní změny do praxe se již blíží, požádali jsme proto Českou urologickou společnost ČLK JEP (ČUS) o bližší informace pro uživatele inkontinenčních pomůcek.

Z vyjádření ČUS vybíráme významné informace:

  • každý měsíc (vždy 20. den) bude Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydávat aktualizované přehledy zdravotnických prostředků s úhradou zdravotních pojišťoven pro následující měsíc, včetně přiřazených kódů
  • nově je zavedena spoluúčast pacienta na financování inkontinenčních pomůcek (na poukaz vystavený před 1. 12. 2019, ale vyzvednutým po datu 1. 12. 2019 již pojištěnec platí spoluúčast)
  • pro stanovení stupně inkontinence moči je zákonem stanovena metodika (např. mimovolný únik moči nad 200 ml/24 hod. znamená III. stupeň inkontinence), stupeň inkontinence bude nově zaznamenán na poukazu, je zásadní pro určení výše spoluúčasti pojištěnce
  • cévky pro intermitentní katetrizaci může předepsat urolog (URN) či nefrolog (NEF) bez schválení revizním lékařem, v maximálním limitu 210 ks/měsíc, bez spoluúčasti pojištěnce, maximálně na 3 měsíce
  • POZOR – katetry, které budou předepsány v období 1. – 31. 12. 2019 budou hrazeny stále s limitem/regulací paušálu zdravotnického zařízení pro rok 2019 (v praxi může nastat situace, kdy zdravotnické zařízení poukaz na zvýšený počet katetrů nepředepíše z důvodu překročení ročního limitu zdravotnického zařízení). ČUS aktuálně vyjednává s VZP o vyjmutí katetrů z limitovaných úhrad od 1. 1. 2020 – informace o výsledcích jednání jsou očekávány na konci listopadu 2019. ČUS proto doporučuje katetry předepsat ještě v listopadu 2019 či až v lednu 2020.
  • množstevní limit pro urinální sáčky se zvýšil z 10 na 15 ks/měsíc, množství urinalů zůstává stejné (30 ks/měsíc)

Plné vyjádření doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. a doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA z České urologické společnosti najdete zde.

zdroj: helpnet.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email