Search
Close this search box.

„Šance na restart 2“ pro OZP v Hradci Králové a Mělníku

dotazník

Zapojte se do úspěšného pokračování bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory “Šance na restart 2”. Pomůže vám využít vaše životní zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení. Připojte se k lidem, kteří to už zvládli.

Aktivity a podpory, které jsou v projektu zahrnuty jsou více než zajímavé – Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení příběhů, podpora sebejistoty), Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro cílené řešení osobní situace), Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, životopis, Příprava na pohovor, Sebeprezentace, Hodnocení vlastních možností a bariér, Osobní vize, profesní portfolio, akční plán atd.), Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce s texty a tabulkami atd.), Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, Informace o volných místech a možnost získání pracovních kontaktů).

Vybraným účastníkům projektu jsou dále nabízeny Rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb či Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) www.narodnikvalifikace.cz

Dále pro vybrané účastníky, kteří úspěšně projdou motivační a vzdělávací podporou, třeba i rekvalifikací, bude dle individuálních cílů a akčního plánu případně nabídnuto obnovení pracovních návyků a rozšíření praktických dovedností formou tréninkových pracovních míst se mzdovým příspěvkem za podpory mentora ve vybrané firmě.

Informativní nábory do II. etapy projektu se konají: 

V Hradci Králové,v úterý 29.9. 2020 od 10:00 hod. v Centru andragogiky (K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové)

V Mělníku, ve středa 30.9. 2020 od 9:00 hod. na Úřadu práce Mělník (Nová 2571)

Přihlášku on-line do projektu: najdete na www.sancenarestart2.cz


Případné další informace vám budou sděleny koordinátorkou projektu Vlastou Krejčovou: email:Vlasta@sancenavzdelani.org; tel.: 773 695 300

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email