Search
Close this search box.

Odborné sociální poradenství

stress-g731d4c9cd_1920

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se na potřeby jednotlivých skupin lidí (rodiny, seniory, lidi se zdravotním postižením, oběti domácího násilí a jiných trestných činů apod.). Zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. Za poradenství nebudete nic platit.

Kdo mi poskytne odborné sociální poradenství?

Podle zákona o sociálních službách poskytují odborné sociální poradenství tato zařízení:

  • občanské poradny,
  • manželské a rodinné poradny,
  • poradny pro seniory,
  • poradny pro lidi se zdravotním postižením,
  • poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí a
  • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu.

Odborné sociální poradenství poskytují i jiná zařízení sociálních služeb, která si registrovala tento druh sociální služby, přestože slovo „poradna“ nemají v názvu. Základní sociální poradenství získáte u každého poskytovatele sociálních služeb.

Jak najdu vhodného poskytovatele sociálního poradenství?

Nejlépe v rozšířeném vyhledávání Registru poskytovatelů sociálních služeb (na iregistr.mpsv.czVyhledání službyrozšířené vyhledávání).

Z nabízených druhů sociálních služeb vyberte odborné sociální poradenství. Podle povahy svého problému zadáte cílovou skupinu (např. senior, osoba se zdravotním postižením) a podle bydliště oblast (kraj, okres nebo obec), kde službu potřebujete.

Jak mi pomohou v občanské poradně?

Občanské poradny mají obecnější zaměření (nesoustředí se na konkrétní cílovou skupinu). Poskytují poradenství například v těchto oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkové vztahy.

V poradnách většinou pracují poučení a zkušení praktici, nikoliv právníci. Poskytují podporu, informace, radu a praktickou pomoc, abyste se vyznali ve svých právech a povinnostech a mohli svou situaci sami řešit. Mohou Vám dát kontakt na další odborníky. V některých poradnách Vám pomohou i s oddlužením. Občanské poradny nenahrazují advokátní kanceláře.

Kontakty na některé občanské poradny najdete na www.obcanskeporadny.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email