Search
Close this search box.

Srážky ze mzdy

wallet-g6a7c652fb_1920

Vysvětlíme si, kolik Vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další), když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Pokud výpočet sami nezvládnete, navrhneme použít „kalkulačku“. Poradíme, co dělat, když si myslíte, že Vám zůstává méně, než by mělo.

Co je základní (nezabavitelná) částka?

Částka, která Vám ze mzdy zůstane vždy. Pokud máte manžela/manželku nebo děti, jde o součet několika částek. Ve skutečnosti Vám ale zůstane ještě víc než nezabavitelná částka. Záleží na výši mzdy a na druhu vymáhaných dluhů.
Nezabavitelná částka na Vás (dlužníka) je 8 006,25 Kč. Jsou to tři čtvrtiny součtu životního minima (3 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6 815 Kč).

K tomu se připočte 2 668,75 Kč na každou osobu, které musíte poskytovat výživné. Je to třetina Vaší nezabavitelné částky. Tato částka se

PŘIPOČTENEPŘIPOČTE
na Vašeho manžela/manželku, i když má
samostatný příjem,
Xna osoby, jejichž výživné se v exekuci
vymáhá
(například se nezapočítává částka
na dítě na dítě, pokud se vymáhá jeho výživné)
na dítě, a to u každého z manželů, pokud se se sráží z obou mezd.

Výpočet srážek

  • Od čisté mzdy se odečte celková nezabavitelná částka (součet nezabavitelných částek na Vás, manžela/manželku, děti) a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
  • Pokud zbytek překračuje dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (21 350 Kč), srazí se vše nad tuto částku.
  • Dále se zbytek zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro nepřednostní pohledávky se srazí jen jedna třetina; pro přednostní pohledávky (např. výživné, daně, poplatky, pojistné na veřejné zdravotní pojištění), i druhá třetina.
čistá mzda

nezabavitelná částka
mzda po odečtení
nezabavitelné
částky
≤ 21 350 Kč
část mzdy převyšující součet
nezabavitelné částky a částky
21 350 Kč
povinný/á
manžel/ka
vyživované dítě
8 006,25
2 668,75
2 668,75

1/3
1/3
1/3

zůstatek
srážky pro nepřednostní pohledávky
                                                     zůstatek
srážky pro přednostní pohledávky

Neumím to spočítat, co mohu dělat?

Můžete použít kalkulačku na stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz v sekci Poradny

Kdo vypočítá a provede srážky?

Srážky vypočítá a provede zaměstnavatel nebo plátce jiného příjmu (např. Česká správa sociálního zabezpečení při výplatě důchodu). Sražené částky pošle Vašemu věřiteli – tomu, komu dlužíte (při soudním výkonu rozhodnutí), soudnímu exekutorovi (při exekuci), případně insolvenčnímu správci (při oddlužení).

Zaměstnavatel se srážkami sám přestane, jakmile vymůže Váš dluh (zvýšený o úroky z prodlení, penále, náklady soudního řízení, odměnu advokáta Vašeho věřitele, náklady exekuce a podobně).

Co mám dělat, když si myslím, že mi ze mzdy zůstává méně než by mělo?

Požádejte zaměstnavatele (nebo toho, kdo Vám vyplácí jiný příjem) o vysvětlení a nápravu. Pokud neuspějete, obraťte se na soud (při soudním výkonu rozhodnutí), na soudního exekutora (při exekuci) nebo insolvenčního správce (při oddlužení) a požádejte, aby určili částku, kterou má zaměstnavatel srážet.

Pomůže mi se srážkami ombudsman?

Jen pokud srážky provádí správní úřad (třeba Česká správa sociálního zabezpečení nebo úřad práce). Nejprve ale podejte stížnost u tohoto úřadu. Pokud neuspějete, napište ombudsmanovi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email