Search
Close this search box.

Desatero o bezpečí pacienta 1. DÍL

doctor-g7c7155da9_1920

Cítíte se ve zdravotnickém zařízení bezpečně? Pokud ne, hned si položte druhou otázku: „Mohu to nějak ovlivnit?“ Správná odpověď zní: „Ano, mohu to významně ovlivnit!“

IDENTIFIKACE

Zdravotničtí pracovníci se snaží poskytovat pacientovi odpovídající péči. Přesto se může stát, že dojde k záměně. Tomuto riziku lze předejít tzv. identifikačními náramky, označováním operovaných míst přímo na těle pacienta před výkonem a dalšími bezpečnostními prvky. Pacient, pokud je bdělý, by měl prověřit, zda je konkrétní úkon (např. podání léku, vyšetření) určen právě jemu.

Neustále upozorňujte na svou totožnost, kdykoli nemáte jistotu, že jste byli správně identifikováni – při podání léku, předpisu receptu, absolvování vyšetření, jakémkoli výkonu. Před celkovou anestezií požadujte ujištění, že personál ví, kdo jste a na jakou operaci jdete. Ptejte se na konkrétní způsob prevence záměny ve vaší nemocnici. Buďte obezřetní především v situacích, kdy o vás přechodně pečuje někdo, kdo vás nezná. Pokud máte alergii na léky nebo potraviny, sdělujte to zdravotnickým pracovníkům opakovaně a zjišťujte, zda mají patřičné informace zaznamenány ve vaší zdravotnické dokumentaci.
Pamatujte, že jste povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím vám poskytovatel poskytuje zdravotní služby, požádá, a současně předložit průkaz pojištěnce. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po předložení všech nutných podkladů vám bude zpravidla vystaven identifikační náramek, což je základní předpoklad pro bezpečnou identifikaci kdykoli v průběhu vaší hospitalizace.

POZOR! Pokud dostanete jiný lék, než na který jste zvyklí, ptejte se lékaře. Nejenže na tyto informacemáte právo, ale můžete tím zabránit nechtěné záměně léků. Pokud jste oslovováni jiným jménem nebo nerozumíte jménu při oslovení, ujistěte se, že se jedná skutečně o vás.

ZNEJTE SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV

Zdravotnický pracovník se bude ptát na váš zdravotní stav, tzn. jaké nemoci, operace nebo vyšetření jste kdy měli, jaké aktuálně užíváte léky, jaké nemoci se vyskytují ve vaší rodině, kdo z vašich nejbližších (např. rodiče, sourozenci, prarodiče) měl či má například rakovinu, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt či mozkovou mrtvici.

UPOZORŇUJTE, KDYKOLI JE TO TŘEBA

Hlaste jakékoli změny, jakoukoli nepohodu, nebojte se říci si o pomoc. Máte-li nějaká omezení nebo problémy, o kterých by zdravotnický pracovník měl vědět, sami na ně aktivně upozorňujte (např. alergie, bolest, omdlévání, poruchy zraku, sluchu, dietní omezení, kardiostimulátor, zvýšené krvácení a další).

DODRŽUJTE PRAVIDLA HRY

Hlavním cílem zdravotnických pracovníků je snaha o vaše uzdravení. Všechny činnosti a doporučení směřují k tomu, abyste se ve zdravotnickém zařízení cítili bezpečně, abyste byli ušetřeni rušivých vlivů okolí. Proto jsou vypracovávána pravidla, kterými je žádoucí se řídit. Pravidla bývají viditelně vyvěšena na odděleních nebo v čekárnách ambulancí.

Pokud pravidla, tzv. vnitřní řád, nikde nenajdete, vyžádejte si je od personálu. Většinou bývají k dispozici při příjmu do zdravotnického zařízení a pacient podepisuje, že se jimi bude řídit. Týkají se např. režimu návštěv, kouření, konkrétních omezení či doporučení. Pokud máte nějaké individuální požadavky, poraďte se s personálem. Některá pravidla, jako například trpělivost při čekání v ordinaci nebo dochvilnost, pokud jste objednáni na konkrétní čas, však upravit nelze.

PTEJTE SE

Mlčení se nikdy nevyplácí! Nebojte se zeptat – jde přece o vaše zdraví! Máte právo na získání srozumitelné informace. Mimo jiné tím pomůžete i zdravotnickému personálu a připomenete mu, pokud na něco zapomněl.
Ptejte se, kdykoli vám není něco jasné, zvláště máte-li se rozhodnout ohledně operace nebo nějakého náročného výkonu. Máte právo na druhý názor. Nebojte se o něj požádat!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email