Search
Close this search box.

Poukaz na zdravotnické prostředky

optics-g247fdd524_1920

Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit v listinné i elektronické podobě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil v neděli před létem novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat již krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná

Na poukaz musejí být předepsány:

  • zdravotnické prostředky, které mají být použity pouze pod dohledem lékaře (např. nitroděložní tělíska, inhalátory, sluchadla nebo injekčně aplikované implantabilní zdravotnické prostředky), nebo
  • zdravotnické prostředky, které mají být uhrazeny pacientovi ze zdravotního pojištění.

Úhrada zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění je často limitována množstevním nebo časovým omezením. To znamená, že pacient má nárok na úhradu ze zdravotního pojištění stanoveného počtu zdravotnických prostředků nebo má nárok na úhradu daného zdravotnického prostředku jedenkrát za určité časové období (např. berle jsou hrazeny jedenkrát za dva roky).

Při výdeji takových zdravotnických prostředků pacient na zadní stranu poukazu svým podpisem stvrzuje, že v daném období (stanoveném pro vydávaný zdravotnický prostředek) úhradu daného zdravotnického prostředku nečerpal.

Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz najdete https://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

Platnost poukazu

Lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků stanovena zákonem na 30 dnů. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email