Search
Close this search box.

Paní prof. Eva Kubala Havrdová získala Čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Eva4

A to za výrazný přínos české a světové medicíně, lékařské vědy a zdravotnictví a za celoživotní vědeckou tvorbu v oblasti demyelinizačních onemocnění. Udělení medaile ČLS JEP je pouze malým ohodnocením jejího neutuchajícího úsilí a velkého nasazení v této problematice.

A jaké jsou nejdůležitější mezníky v životě paní profesorky?

 • Vytvoření systému péče o pacienty s roztroušenou sklerózou (založení RS center ve spolupráci s Českou neurologickou společností a zástupci zdravotních pojišťoven 1996 s jednotným systémem sledování pacientů)
 • Zahájení biologické léčby v ČR v r. 1996, postupné zavedení a zajištění financování všech nových léků pro RS v následujících letech
 • Vytvoření standardů diagnostiky a léčby RS a NMO 2012 a 2020
 • Organizace farmakoekonomických studií u RS v ČR 2012 a 2016, poskytující argumentaci pro MZ, SÚKL a plátce.
 • Organizace spolupráce výzkumných týmů Centra Neurologické kliniky a MR odd. Radiodiagnostické kliniky VFN a prvních studií s magnetickou rezonancí u pacientů s RS ve VFN (daly základ databázi dlouhodobých dat ve světě ojedinělých, z nichž dosud publikujeme dlouhodobý vývoj onemocnění a prediktivní faktory aktivity nemoci). Díky této práci jsme se stali součástí mezinárodní skupiny MAGNIMS, která tvoří standardy MR zobrazování u RS.
 • Vytvoření DNA banky s prof. MUDr. Pavlem Martáskem, DrSc., která nám umožňuje podílet se na genetickém výzkumu RS (jsme součástí mezinárodního projektu Genotype-Phenotype in MS).
 • ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research od Multiple Sclerosis) – člen výkonného výboru (2002-2006).
 • EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) – člen výkonného výboru (2006 -2010)
 • V letech 2014-19 vedoucí mezirezortní pracovní skupiny pro RS na MZ.
 • Vedení týmu pro demyelinizační onemocnění v rámci řešení výzkumných záměrů MSM0021620849 (2007-2013), PRVOUK P26/LF1/4 (2014-2020) a PROGRES Q27/LF1.
 • 2007: pořádání ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research for Multiple Sclerosis) v Praze, kde jsem byla prezidentem kongresu (5000 účastníků).

V rámci popularizace problematiky roztroušené sklerózy se paní profesorka zapojila například do:

 • Řadu let poradce pacientské organizace ROSKA
 • Vytváření edukačních materiálů pro pacienty s RS včetně dvou knih pro pacienty
 • Přednášky na výročních konferencích pacientské organizace ROSKA
 • Přednášky v rámci Týdne mozku pořádaného ČAV
 • Přednášky pro regionální organizace ROSKA (ČB, Ostrava)
 • Vystoupení v TV a rozhlasových pořadech s cílem edukovat širokou veřejnost o problematice RS
 • Vytváření edukačních materiálů pro Nadační fond IMPULS, jehož jsem spoluzakladatelkou a který má za cíl podporu aktivit osvětových i vědeckých
 • Přednášky na pravidelné akci RS pro rodinné příslušníky, spoluorganizovanou NF IMPULS
 • Přednášky na pravidelných výstavách děl pacientů s RS „Cesta za duhou“ 

Gratulujeme paní prof. Kubala Havrdové, která je mimo jiné také odbornou garantkou www.aktivnizivot.cz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email