Search
Close this search box.

Šikanují šéfové i podřízení. 6 kroků zajistí pracoviště bez šikany

Obrazek

Šikana je horké téma dnešní doby a zdaleka není aktuální jen ve školách, ale také v zaměstnání. Personalisté a vedoucí pracovníci jsou postaveni před nutnost tyto problémy nejen řešit, ale také jim předcházet. Přečtěte si, co dělat v případě, že se šikana ve vaší firmě už objevila, a jaké jsou možnosti její prevence.

Každý pátý člověk má se šikanou osobní zkušenosti, což je alarmující fakt. Žádné její projevy by se tak neměly přecházet. Naopak, je třeba o nich začít pořádně nahlas mluvit. A také se naučit šikanu rozpoznat a zaujmout k ní odpovídající postoj.

Při šikaně nejde o ojedinělý „úlet“

Šikana má mnoho podob. „Je zarážející, čeho všeho mohou být lidé schopní a jaké peklo lze na pracovišti rozpoutat,“ říká expertka na prevenci a eliminaci šikany v práci Michaela Švejdová.

Šikana může jedince vyřadit nejen z pracovního procesu, ale také negativně ovlivnit jeho běžný život, mezilidské vztahy, a dokonce i zdraví. Až 20 % sebevražd je právě kvůli šikaně. Ta zároveň ovlivňuje i celý kolektiv a rovněž firmu samotnou. Je rozšířená více, než by se zdálo. Nahrává tomu několik důležitých faktorů: šikana je obtížně rozpoznatelná, oběti i svědci často předpokládají, že jde jen o dočasný stav, a podceňují ji. Navíc obvykle nehledají pomoc, aspoň ne hned, a to většinou ze strachu.

Při tom všem je však důležité rozlišovat, jaké jednání se za šikanu považovat dá, a co šikana není:

Základním kritériem šikany je, že musí jít o systematickou a dlouhodobou formu agresivního jednání, které může mít podobu psychického, a někdy dokonce i fyzického násilí.

Šikanou není špatná nálada nadřízeného ani moment, kdy kolegovi lidově řečeno „ujedou nervy“.

Útoky bývají velmi plíživé a rafinované, pro oběť je těžké se jim bránit nebo vyhnout.

Projevy šikany se obvykle opakují nejméně jednou týdně alespoň po dobu půl roku. To však neznamená, že by se řešení mělo odkládat až poté, co uplyne zmíněná doba.

Bossing, staffing, mobbing. Průvodce šikanou

Jedním z nejčastějších druhů šikany je takzvaný bossing neboli šikana ze strany nadřízeného. Může jít například o nadměrnou kontrolu, zadávání nesplnitelných či podřadných úkolů, shazování před zbytkem pracovního týmu, neustálá kritika anebo bránění v kariérním postupu přes prokazatelné pracovní výsledky.

Jedním z nejčastějších druhů šikany je takzvaný bossing neboli šikana ze strany nadřízeného. Může jít například o nadměrnou kontrolu, zadávání nesplnitelných či podřadných úkolů, shazování před zbytkem pracovního týmu, neustálá kritika anebo bránění v kariérním postupu přes prokazatelné pracovní výsledky.

Šikana však může být i opačná a vycházet od podřízených směrem k nadřízenému (tzv. staffing), který není podle jejich představ. Projevuje se kromě jiného třeba tím, že podřízení nerespektují nařízení svého šéfa a úmyslně podkopávají jím nastavený systém. To mu kromě psychických problémů brzy způsobí i potíže s vedením společnosti, protože nesplní úkoly, které jsou mu zadány, ve své pozici se tak neosvědčí a bude odvolán.

Mobbing je šikana ze strany kolegů a v tomto případě většinou nabývá podobu zesměšňování, pomluv, ignorování nebo naschválů. Samostatnou kategorii tvoří sexuální obtěžování třeba v podobě opakovaných obscénních poznámek nebo osahávání. A také kyberšikana, při které dochází k napadání na sociálních sítích, poškozování pověsti online i mailem, patří sem rovněž šíření pozměněných fotografií.

„Pomoci může například server www.sikanavpraci.cz nebo www.dustojnepracoviste.cz, kde lze najít řadu informací. Využijte také expertní pomoc, jako jsou mediátoři, mentoři, kouči nebo další odborníci.“


Personalisté a vedoucí pracovníci mají poměrně širokou škálu možností, jak šikaně na pracovišti zabránit i účinně předcházet. První krokem je důkladné zmapování pracovního prostředí a seznámení se s riziky vzniku šikany. Důležité je také získat informace o problematice šikany a možnostech jejího řešení. Nutné je nepodcenit ani plánování krizového řízení vztahové patologie. Prevencí je kromě jiného i péče o mezilidské vztahy na pracovišti a firemní kulturu.

Kroky k prevenci šikany na pracovišti lze udělat už při náboru. Dobře vedený pohovor může odhalit patologické rysy osobnosti, účelné je také navázat etický kodex na pracovní smlouvu. Během roku se vyplatí provádět sociomapování a průběžné audity. Vytváření zdravého pracovního prostředí, čas na rozhovory s pracovníky, otevřená komunikace i osvěta a vzdělávání na téma šikany se rozhodně vyplatí. Eliminace patologického chování na pracovišti zabrání odchodu klíčových pracovníků, zvýší firemní kulturu a posílí důvěru i spolupráci mezi vedením, personalisty a pracovním týmem. V neposlední řadě vede k budování dobré pověsti i zlepšení pracovních výsledků.

Jak postupovat, pokud se šikana ve firmě vyskytne

Specialisté doporučují 6 základních kroků, které pomohou zbavit se šikany v práci a ohlídat si, aby se znovu neobjevila:

  1. Prvním krokem je zamezit útokům a co nejdříve dostat oběť z područí mobbera.
  2. Zajistěte si písemnou zprávu, požádejte o ni toho, kdo se na vás obrací s žádostí o pomoc.
  3. Na základě zprávy proveďte analýzu, zhodnoťte, jak celá situace ovlivňuje atmosféru a případně pracovní výkony na pracovišti, jaký dopad má na kolektiv.
  4. Vyhodnoťte rizika, která plynou danému člověku i ostatním v týmu, stejně tak celé firmě v důsledku šikany.
  5. Zvolte taktiky a strategie na základě všech předchozích kroků pro řešení konkrétního případu.
  6. Nutná je důsledná kontrola, a to i v budoucnosti, aby se předešlo opakování.

Pokud mobber zůstane na pracovišti, jeho útoky nemusí přestat, ale mohou se stát mnohem rafinovanějšími, takže bude velmi těžké je odhalit. Navíc se také brzy může zaměřit na někoho dalšího. Na základě zkušeností je vždy snazší stanovit další opatření a dát jasně najevo, že šikana ve vaší firmě nemá místo a rozhodně nebude tolerována.

Zdroj: lmc.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email