Search
Close this search box.

Potkalo se tělo s duší

Moninec

Na počátku onemocnění je podstatná edukace o chorobě a léčbě, zorientování se v nové životní situaci, přijetí nemoci a motivace k hledání cesty k plnohodnotnému a smysluplnému životu i s diagnózou RS. S tím vším, tempem, který odpovídá pacientově temperamentu a životní zkušenosti, může fyzioterapeut a psychoterapeut výrazně pomoci. To jsme si uvědomily – psychoterapeutka (Renáta Malinová) a fyzioterapeutka (Lucie Suchá) – při práci s našimi pacienty v RS centru na Karlově náměstí již dávno. Daly jsme tedy hlavy dohromady a spojily své síly ve společných programech, které našim pacientům nabízíme.

Vzhledem k „roztroušenosti“ všemožných symptomů nemoci zasahujících do všech oblastí života pacienta po celou dobu jeho žití, dává kontinuální rehabilitace (fyzioterapie + psychoterapie) velký smysl. Pravidelnost a dlouhodobost provázení pacienta v individuální fyzio/psychoterapii s navazující skupinovou fyzio/psychoterapií směřuje ke stabilizaci nemoci, nalezení a udržení kvality života.

Propojením psychoterapie a fyzioterapie dostává komplexní péče o pacienta další rozměr.

V psychosomatických programech VAŠE ZDRAVÍ PATŘÍ VÁM jsme zpracovaly téma symptomů a únavy. Cvičení jsme upravily dle specifických potřeb pacientů s roztroušenou sklerózou. Skupinový program probíhá v malé tělocvičně pro cca 12 lidí. Pacienti jsou vedeni psychoterapeutickými a fyzioterapeutickými technikami a intervencemi k vnímání signálů těla a pochopení souvislostí a významů svých symptomů. Sdílení emocí ve skupině a tělesná cvičení pomáhají pacientům dostat se sami k sobě, ke svým myšlenkám a pocitům a inspirují se tak k přeměně kontraproduktivních postojů a chování v laskavější a zdravější zacházení sami se sebou.

Podobný šestitýdenní program pro cyklus VAŠE ZDRAVÍ PATŘÍ VÁM jsme vytvořily na téma emoce, emoční zranění. V této skupině se pacienti učí vnímat, jak emoce a tělo spolupracují a jak je možné celý proces vnímat a měnit, a tím čelit akutnímu i chronickému stresu.

Na dotazníkové škále hodnotí absolventi programů jednoznačné zlepšení prožívání ve všech oblastech (v tělesných pocitech, ve vztazích, ve společnosti i v celkovém pocitu prožívané spokojenosti).

Intenzivní vícedenní (či víkendové) pobyty velmi významně potencují účinek léčby. Proto pacienti, kteří běžně pečují o svou fyzickou a psychickou kondici s fyzioterapeuty a psychoterapeuty, dostávají další šanci, jak se učit ovlivňovat průběh nemoci a svou životní pohodu v zážitkovém programu POTKALO SE TĚLO S DUŠÍ.

Program Potkalo se tělo s duší probíhá formou třídenních pobytů s cca šestnácti účastníky. Ve skupině jsou jak pacienti relativně nově diagnostikovaní, tak ti, kteří s nemocí již nějakou dobu žijí. Víkendovým pobytem si pacienti zajistí odstup od každodenních povinností, starostí a vlivů a získají čas a prostor sami pro sebe. Cyklus je nastaven na tři navazující pobyty. Během programu se vždy střídají fyzioterapeutické a psychoterapeutické techniky, které poskytují příležitost být v kontaktu se svým tělem i se svými myšlenkami. Nezanedbatelnou součástí programu je i řízená relaxace, a pokud počasí dovolí, cvičení v přírodě. Komunitní forma pobytu dává všem členům skupiny, kteří jsou „na jedné lodi“, příležitost i k neformálním rozhovorům a vzájemně inspirujícímu sdílení.

Cílem programu je prostřednictvím vybraných typů rehabilitace naučit pacienty lépe chápat propojení těla a duše, zvýšit jejich self-effi cacy, nastartovat odpovídající zdravotní styl, naučit je pracovat se symptomy onemocnění, zvýšit efektivitu léčby a oddálit invaliditu. O kladném působení skupinové rehabilitace není pochyb. Ke zlepšení dochází nejčastěji v oblasti symptomů, interpersonálních vztahů a životní spokojenosti.

Díky silnému sebepoznání jsou schopni a ochotni nastartovat odpovídající zdravotní styl a pracovat se symptomy onemocnění, což zvyšuje efektivitu léčby, a tím oddaluje invaliditu. Umí využívat své možnosti a zdroje ke kvalitnímu a smysluplnému životu a posilovat motivaci k tomu, aby se naučili s nemocí žít. Snášejí lépe obtíže, které s sebou nemoc i léčba přinášejí, udržují zájem o všechny oblasti svého života a dobře spolupracují s léčebným týmem. Cyklus je rozdělen do tří víkendů (úvodní seznámení, arteterapie, muzikoterapie) a do nástavbových pro pokročilé klienty (bioenergetika, Feldenkreisova metoda a další). Tyto víkendové pobyty probíhají díky podpoře Nadačního fondu Impuls již od roku 2011.

Zpětné vazby na naše programy jsou pro nás nejen cennou inspirací a materiálem pro další přemýšlení, ale i radostí. Tak i tento dopis od účastnice víkendového pobytu POTKALO SE TĚLO S DUŠÍ na Monínci z loňského podzimu nás velice dojal a potěšil:

Reakce jedné z účastnic posledního pobytu na Moninci

Roztroušenou sklerózu mám diagnostikovanou přibližně dva roky. V úplném začátku jsem obavy z budoucnosti a z toho, co by pro mě roztroušená skleróza mohla znamenat, zatlačila hluboko v sobě. Protože tuto nemoc přece zvládnu, já přece zvládnu všechno, musím… Nezvládla.

Během prvního roku po diagnóze jsem navštívila seminář “Roztroušená skleróza v životě pacienta a jejich blízkých”, kde jsem se dozvěděla o možnostech psychoterapie a fyzioterapie v rámci RS centra, a tom, jak důležité je v rámci léčby dbát o svou duši a své tělo. Požádala jsem svou neuroložku o kontakt a začala na svém zdraví aktivně pracovat.

V rámci terapie jsem si začala uvědomovat, jak důvěrně jsou má psychika, stres a celkové vnitřní rozpoložení propojeny s mými potížemi. Stejně jako jsem zjistila, jak důležité je zůstat v pohybu a aktivní. 

Když jsem na víkendový pobyt na Monínci jela poprvé, měla jsem již za sebou více forem skupinové terapie. Renatu Malinovou i Lucii Suchou jsem znala a měla k nim důvěru. Myslela jsem si tedy, že mám solidní představu o tom, co od pobytu čekat. 

Monínec ale předčil veškerá má očekávání. Zpočátku jsem nevěřila, že budu schopna otevřít se nové skupině a sdílet natolik, abych si něco odnesla. Přátelský způsob, kterým byla sezení vedena a bezpečné prostředí, které bylo hned od počátku nastaveno, mě rychle vyvedl z omylu.

Víkend byl koncipován tak, že jsme pracovali od chvíle, kdy jsme dorazili, až po poslední rozloučení. Samozřejmě s pauzami na spánek, jídlo i procházku po okolí. Psychoterapie a fyzioterapie byly poskládané promyšleně a s citem. Přestože jsme byli neustále v zápřahu, vždy byla doba, kdy si mohla odpočinout mysl a kdy si mohlo odpočinout tělo. 

Když se víkend chýlil ke konci, byla jsem vyčerpaná, plná pocitů, myšlenek a dojmů, které jsem i po odjezdu dlouhou dobu zpracovávala. Ovšem z terapeutického hlediska jsem cítila, že jsem udělala sedmimílový krok do úplně nové etapy.

Podle mého názoru je Monínec unikátní zážitek, kterým by měl projít každý pacient s roztroušenou sklerózou. Je to klubko sdílení, rad, vedení, motivace, pohybu, tipů, ale především uzemnění a vytržení z běžného života, což poskytne prostor si v klidném a bezpečném prostředí promyslet vše, co se na pobytu vynese a probere.

Pro mě osobně měl neuvěřitelnou hodnotu a jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit.

Děkuji, Diana

Autorka textu: Renáta Malinová, RS centrum VFN Praha

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email