Search
Close this search box.

7 největších změn v oblasti práva a HR pro rok 2023

tablet-600649_960_720

První z pracovněprávních novinek tohoto roku jsou již v platnosti. Podívejte se, v čem se změnily podmínky pro otcovskou dovolenou, jaká je nová výše minimální mzdy a na které zaměstnance můžete uplatnit až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění. Čeká nás toho ale mnohem víc. Rok 2023 bude bohatý na změny v oblasti pracovního práva a HR.

Otcovská dovolená

Již od 1. prosince 2022 platí nová právní úprava týkající se otcovské dovolené. Do zákoníku práce byla doplněna nová překážka na straně zaměstnance, a to právě otcovská dovolená (doposud byla upravena pouze poskytovaná dávka, ale odpovídající překážka v práci v zákoníku práce chyběla).

Toto volno přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění, a zaměstnanci tedy může náležet otcovská dovolená ve výši dvou týdnů. Otcovská dovolená byla také postavena na roveň mateřské dovolené, a zaměstnanec je tak v období této překážky v ochranné době. S tím se pojí odpovídající omezení, týkající se například skončení pracovního poměru.

Nařízená karanténa

Od 1. prosince 2022 došlo rovněž k plné elektronizaci na poli nařízené karantény. Zaměstnavatelé již nebudou mít povinnost přijímat tiskopis Potvrzení o nařízení karantény a předávat jej příslušnému pracovišti České správy sociálního zabezpečení. Postup pro uplatnění dávky by měl být obdobný jako v případech dočasné pracovní neschopnosti.

Minimální mzda a stravné

Jako každý rok dochází i letos k 1. lednu k navýšení minimální mzdy. Aktuálně o 1100 Kč, tedy z 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně. V „hodinovém“ měřítku tak dojde k navýšení o 7,40 Kč, tedy z 96,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu. Stejně tak dojde k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro určité skupiny prací a dochází k úpravám částek stravného, ať už tuzemského, nebo zahraničního.

Pracovnělékařské prohlídky

Další změna se týká oblasti pracovnělékařských služeb a ze strany zaměstnavatelů byla dlouho očekávána. Přestože je tato změna k datu vydání článku zatím pouze návrhem, je velmi pravděpodobné, že novela bude v brzké době přijata. Podle této novely vyhlášky č. 79/2013 by měly být vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky u vybraných zaměstnanců (zejména vykonávajících práci v nerizikových kategoriích) vykonávány pouze na základě dobrovolnosti. Více informací je možné najít přímo na webu Ministerstva zdravotnictví.

Sleva na pojistném

Od 1. února 2023 pak dojde k účinnosti zákona, kterým se zavádí sleva na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců. Jedná se o slevu aplikovatelnou pro zaměstnance s kratší pracovní dobou, kteří splňují jednu ze zákonných podmínek, například:

  • osoba starší 55 let,
  • osoba pečující o dítě mladší 10 let,
  • osoba se zdravotním postižením,
  • student,

a zároveň nedojde k naplnění důvodu, který by dle zákona uplatnění slevy vyloučil. Sleva bude představovat až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele.

Zákoník práce

V roce 2023 jsou dále očekávány úpravy zákoníku práce. Již dříve jsme vás informovali o bližších změnách v souvislosti s touto novelou. Dále tedy pouze krátce shrnujeme nejvýznamnější oblasti možné novely (jejíž podoba se nicméně může stále měnit):

  • Práce na dálku – výkon práce na dálku by měl být možný pouze na základě dohody o práci na dálku, zaměstnavatelům i zaměstnancům přibydou nová práva a povinnosti související s výkonem práce na dálku.
  • Doručování důležitých dokumentů – doručování zákonem stanovených dokumentů (například při uzavření pracovní smlouvy) by mělo být nově možné v elektronické formě, a to za podmínek stanovených novelou.
  • Informování o obsahu pracovního poměru – novela upravuje pravidla pro informování o obsahu pracovního poměru a zkracuje dobu, ve které zaměstnavatel musí písemně informovat zaměstnance o zákonem uvedených právech a povinnostech, a to na 7 dnů. Aktuálně se také hovoří o vzorovém formuláři, který by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto poskytnout.

Zdroj: lmc.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email