Search
Close this search box.

Edukačně-rekondiční pobyty pro klienty s roztroušenou sklerózou

318586682_10160433394358270_6596348776301872446_n

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Čr přispívá až 2 000 Kč pojištěncům s onemocněním roztroušená skleróza na edukačně-rekondiční pobyty, které jsou organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo nadacemi, v trvání minimálně 3 dny (2 noci).

V rámci pobytu si klienti prohloubí znalosti o své léčbě a osvojí si potřebná režimová opatření. Podmínkou je zdravotní a edukační program a potvrzení o stanovení diagnózy.

Základem každého rekondičního pobytu postižených roztroušenou sklerózou je rehabilitační a rekondiční cvičení, prováděné zpravidla dvakrát denně ve dvouhodinových blocích. S ohledem na závažnost tohoto onemocnění, které je nevyléčitelné, je pravidelná odborná a ucelená systematická rehabilitace postižených RS prakticky životní nutností.

Specifické podmínky

  1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
  2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
  3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
  4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
  5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení o absolvování a zdravotním programu na pobytu, který trval aspoň 3 dny (2 noci). Viz příloha v pravé části stránky.
  6. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec ostatních preventivních programů.
  7. Tento příspěvek nelze postoupit.

Zdroj: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/edukacne-rekondicni-pobyty-pro-klienty-s-roztrousenou-sklerozou

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email