Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza v životě pacienta

seminář

Zveme Vás 9. října 2023 od 15:00 do 18:00 hodin v Kongresovém sálu Domova sester FN Ostrava na seminář, který je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním.

PROGRAM:
Moderátor: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Vedoucí lékař RS centra, Neurologická klinika FN Ostrava

15:00 – 15:25 Co je roztroušená skleróza?, MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika FN Ostrava
15:25 – 15:50 Úloha sestry v péči o pacienty s RS, způsoby léčby, Zuzana Zipsová, Neurologická klinika FN Ostrava
15:50 – 16:15 Psychologické aspekty u roztroušené sklerózy, Mgr. Lada Borovičková, psycholog RS centra FN Ostrava
16:15 – 16:30 Přestávka
16:30 – 16:55 Léčebná rehabilitace pacientů s RS, MUDr. Anna Šilarová, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava
16:55 – 17:20 Lázeňská péče u pacientů s roztroušenou sklerózou, MUDr. Tomáš Bauko, Sanatoria Klimkovice
17:20 – 17:45 Pracovně právní problematika u pacientů s RS, Mgr. Hana Potměšilová, Revenium
17:45 – 18:00 Diskuze

Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře.
V případě dotazů se informujte u svého lékaře. Účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná.
Těšíme se na setkání s Vámi!

V případě zájmu se prosím registrujte na tel. čísle: 597 373 301.
Srdečně zve kolektiv RS centra FN Ostrava

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email