Search
Close this search box.

Mají firmy právo vědět, s čím zaměstnanci marodí?

woman-g945d9f7b1_1920

V případě nemoci nebo úrazu, který neumožní zaměstnanci docházet do zaměstnání, zůstává tzv. na neschopence a pobírá nemocenské. 

Povinností zaměstnance je, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele. A to buď telefonicky nebo e-mailem. 

Pro ověření údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců má zaměstnavatel k dispozici online služby pro ověření či stažení. Na vyžádání (online službou nebo interaktivním tiskopisem) mu o nich jsou z České správy sociálního zabezpečení odesílány notifikace do jeho datové schránky nebo na určenou elektronickou adresu, uvádí ČSSZ na svém webu

Zaměstnavatel může po zaměstnanci při případné kontrole požadovat předložení tzv. průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce. Ujišťuje se tak, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce, popřípadě zjišťuje další skutečnosti, např. podezření na alkohol či požití jiných návykových látek nebo jde-li o úraz zaviněný jinou osobou.

Může zaměstnavatel zjišťovat, s čím zaměstnanec marodí? 

Jak upozorňuje pro server Podnikatel.cz advokát Jiří Matzner, zakladatel Matzner Legal, jedná se o osobních údajích, resp. o tzv. zvláštní kategorii osobních údajů (citlivý údaj), což jsou osobní údaje takového charakteru, kterým se věnuje zvýšená ochrana a klade se důraz na jejich zvýšené zabezpečení.

Údaj o zdravotním stavu je právě takovým citlivým údajem. Pokud zaměstnanec nedá výslovný souhlas se zpracováním takového údaje, zaměstnavatel nemám právo takové informace požadovat, uvádí Matzner. 

Kým je vypláceno nemocenské? 

V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel. Je třeba upozornit, že právě v této době se může u dveří nemocného zaměstnance objevit právě zaměstnavatel. Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce. Od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. To lze očekávat kontrolu právě z tohoto úřadu. 

Základní zdroj: podnikatel.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email