Search
Close this search box.

Příležitost žít naplno pro lidi se zdravotním omezením

56f72d20-24b5-492b-b834-d8010239e46f

Žijete se zdravotním znevýhodněním nebo znáte někoho, kdo by potřeboval finanční podporu? Program Sociálního nadačního fondu hl. m. Praha přispívá například na osobní asistenci či podpůrné služby či aktivity (rehabilitace, psychoterapie, volnočasové aktivity ve vztahu ke zdrav. omezení). Je určen pro obyvatele Prahy (není nutné mít trvalé bydliště) všech věkových kategorií se zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním (dále jen “lidé se zdravotním znevýhodněním”) pro osoby pečující o lidi se zdravotním znevýhodněním.

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti do 15. června 2024. Cílem je finančně podpořit obyvatele Prahy se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu či péči další osoby pro život v domácím prostředí nebo zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči. Program chce pomoci těmto lidem k lepšímu uplatnění a zvýšení šance na jejich úspěšné začlenění do společnosti, a to prostřednictvím zajištění podmínek a podpory pro jejich profesní i osobní rozvoj. Dalším cílem programu je podpora pečujících osob v dlouhodobém zvládání domácí péče. Více informací najdete https://www.socialninadacnifond.praha.eu/program/nezavisly-zivot-lidi-se-zdravotnim-znevyhodnenim

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email