Search
Close this search box.

Nadační fond Impuls

Nadační fond IMPULS (www.nfimpuls.cz) je nezisková organizace, která se specializuje na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS).
 

Financuje projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii, psychoterapii, nákup léčebných přístrojů a rehabilitačních pomůcek, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Více informací na www.nfimpuls.cz

Nadační fond Impuls se podílí na vytvoření transparentního celostátního systému financování projektů souvisejících s léčbou, výzkumem a osvětovou činností roztroušené sklerózy mozkomíšní, které budou realizovány jinými zdravotními zařízeními, školami, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi…
 
Více informací o nadačním fondu.
 

Další informace

Benefiční koncerty „Ozvěny z kamene“ a “Pro IMPULS se staly vyvrcholením spolupráce Nadačního fondu Impuls s Českým klarinetovým kvartetem, od roku 2007 nesoucím nový název Clarinet Factory a Pražskou komorní filharmonií. Výtěžek z koncertů je určen pro Nadační fond Impuls, který tyto prostředky následně využívá na vybavení MS center, t. j. odborných pracovišť, na kterých se léčí lidé s diagnózou roztroušená skleróza. Projekt benefičních koncertu v Divadle ARCHA začal v roce 2005