Search
Close this search box.

Psychika bližního

RS nezasahuje pouze „tělesnou schránku“ člověka, ale zásadně působí i na psychiku. Jde o nemoc vyžadující celoživotní léčbu. Není tedy divu, že onemocnění promluví i do oblasti mezilidských vztahů. Přítomnost roztroušené sklerózy v rodině více či méně ovlivňuje všechny rodinné příslušníky.

Rodina

Každá nemoc má vliv nejen na pacienta, ale i na jeho okolí. A samozřejmě to platí také v případě roztroušené sklerózy. Rodina, přátelé a kolegové se musí vyrovnat, naučit žít a jednat s nemocným s RS. Roztroušená skleróza vzniká většinou u mladších dospělých a u žen, a proto je zřejmé, že je tím postižena hlavně rodina a děti.

Psychika pacienta

RS může mít znatelný negativní vliv na celou rodinu, která se musí adaptovat na onemocnění a jeho důsledky. Partneři často obtížně zvládají novou situaci, dokonce mohou být pod větším tlakem než pacient sám v případě, že zvažují alternativu „zůstat či jít“.

Poruchy nálad

Poruhy nálady jsou u lidí s roztroušenou sklerózou častější než u zdravé populace. Poruchy nálady u roztroušené sklerózy mohou vyplývat se samotné podstaty nemoci, ale mohou být i reakcí na nemoc samotnou a z ní vyplývající ztížení životní situace. V každém případě je možno je léčit, jejich zlepšení pak příznivě působí i na nemoc samotnou.