Search
Close this search box.

Společnost Merck se rozhodla podporovat lidi s roztroušenou sklerózou v pracovním procesu

Pružná pracovní doba, práce z domova a úprava pracovního prostředí budou základem postupů zaměstnanosti...

· Pružná pracovní doba, práce z domova a úprava pracovního prostředí budou základem postupů zaměstnanosti

· Merck jako první reaguje na celosvětovou výzvu Mezinárodní federace roztroušené sklerózy zaměřit se na lidi s roztroušenou sklerózou v pracovním procesu

Ženeva, Švýcarsko dne 25. května 2011 – Společnost Merck u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy oznamuje své přetrvávající rozhodnutí podporovat lidi s roztroušenou sklerózou (RS). Nový průzkum vedený mezi lidmi s RS ukazuje, že ze strany zaměstnavatelů a lékařů je zcela zásadní prosazovat pro tyto lidi možnost zaměstnání.

Podle průzkumu Přemýšlej o RS (Consider MS), který nechala provést společnost Merck v reakci na letošní výzvu Mezinárodní federace roztroušené sklerózy (MSIF) zaměřit se na RS ve spojení s prací, uvedlo 80 % respondentů s RS, že by od svých zaměstnavatelů potřebovali větší podporu, než jaké se jim v současné době dostává, aby se mohli nadále zapojovat do pracovního procesu. U lidí s RS i jejich zdravotnických pracovníků je otázka práce rovněž předmětem obav. I když 81 % lidí s RS uvádí, že o RS a záležitostech spojených s prací se svými zdravotnickými pracovníky v posledních 12 měsících hovořilo, u poloviny z nich (51 %) stále přetrvává pocit, že by od svých zdravotnických pracovníků potřebovali při projednávání RS s jejich zaměstnavatelem větší podporu.

Z těchto údajů je patrné, že pro budoucí spolupráci mezi pacientem, jeho lékařem a zaměstnavateli se nabízí velký prostor při hledání inovativních způsobů, jak udržet lidi s RS na trhu práce, což je aktuální zejména v období omezených rozpočtů a snížených výdajů na zdravotní péči.

“Pružná pracovní doba, práce z domova, přizpůsobení pracovního prostředí a rozhodnutí šířit informovanost o našich moderních metodách v rámci celé naší organizace bude představovat základ našich postupů zaměstnanosti,” uvedl Dietmar Eidens, ředitel celopodnikové divize lidských zdrojů společnosti Merck. “Společnost Merck je hrdá na to, že dnes může veřejně informovat o svém rozhodnutí uplatňovat tyto postupy ve všech svých kancelářích nejen v Evropě, a těšíme se, že k našemu rozhodnutí ohledně řešení roztroušené sklerózy v pracovním procesu se připojí i další společnosti.”

“Práce je významnou součástí života každého člověka, a pro lidi s roztroušenou sklerózou může být životně důležitá na cestě k nezávislosti a plnoprávnému zapojení do pracovního procesu i do společnosti,” uvedl pacient Pieter van Galen, kterému byla diagnóza RS stanovena před pěti lety. Stále pracuje na plný úvazek v Belgii i okolních státech jako soukromý školitel/konzultant pro různé firmy. “Tento průzkum ukazuje, jak významnou roli mohou hrát zaměstnavatelé a odborný zdravotnický personál při prosazování práce jako šance pro lidi s RS. A je to snadné: Apeluji na všechny zaměstnavatele, aby zvážili pružnou pracovní dobu a zajistili přístupnost kanceláří a snadné parkování v blízkém okolí.”

Letošním tématem Světového dne roztroušené sklerózy 2011, dne šíření informovanosti organizovaného Mezinárodní federací roztroušené sklerózy (MSIF), je Práce a RS se zaměřením na úlohu, kterou mohou hrát zaměstnavatelé při udržení lidí s RS v pracovním procesu (http://worldmsday.org/). Jedná se o nezávislou akci za účasti řady zainteresovaných stran, na kterou společnost Merck zareagovala svým rozhodnutím podporovat v rámci personální politiky zapojení lidí s RS do pracovního procesu. Toto téma má pro lidi s RS v Evropě zvláštní význam, neboť RS často postihuje lidi v produktivním věku, a bez jakékoli intervence může znamenat ztrátu řady let pracovního života. Skutečnost je taková, že až 47 % lidí může do tří let od stanovení diagnózy RS přestat pracovat.

O Průzkumu Přemýšlej o RS

Průzkum Přemýšlej o RS nechala provést společnost Merck v rámci své komplexní reakce na výzvu Mezinárodní federace roztroušené sklerózy zaměřit v roce 2011 pozornost na práci. Není zde spojitost s MSIF ani se nejedná o její aktivity organizované v souvislosti se Světovým dnem roztroušené sklerózy. Průzkum se prováděl ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii a zahrnoval jak neurology, tak lidi s RS. Cílem bylo získat jejich názory na roztroušenou sklerózu (RS) a pracoviště. Průzkum ukázal nutnost posílit podporu a dialog mezi lékaři, zaměstnavateli a lidmi s RS.

Podrobnější informace naleznete na www.merckserono.com nebo www.merck.de.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email