Search
Close this search box.

Vyplňte následující dotazník i Vy

Jedná se o dotazníkové šetření uskutečněné v rámci přípravy projektu „Integrace zdravotně postižených osob do systému terciálního vzdělávání s využitím virtuálních tříd“ podávaného Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha a nadačním fondem Impuls...

Dotazníkové šetření uskutečněné v rámci přípravy projektu „Integrace zdravotně postižených osob do systému terciálního vzdělávání s využitím virtuálních tříd“ podávaného Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha a nadačním fondem Impuls a ve spolupráci s dalšími nadačními fondy. Děkujeme za vyplnění dotazníku a jeho zaslání na e-mail info@ multiplesclerosis.cz

  • DOTAZNÍK V EL. VERZI ke stažení ZDE

Dotazník k přímému vyplnění PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU:

1) Patříte do některé z následujících věkových skupin:

A) od 18 do 22 let C) od 27 do 40let

B) od 22 do 26 let D) více jak 40 let

2) Jste:

A) muž B) žena

3) Jaká je velikost obce nebo města, ve kterém žijete:

A) do 3 000 obyvatel C) nad 30 000 obyvatel

B) 3 000-30 000 obyvatel

4) Jaké je Vaše zdravotní postižení:

A) zrakové D) mentální

B) sluchové E) psychické

C) fyzické F) civilizační choroby

5) Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání:

A) dokončené střední s maturitou C) dokončené vysokoškolské

B) nedokončené vysokoškolské

6) Označte cizí jazyky, které aktivně ovládáte:

A) anglický jazyk C) ruský jazyk

B) německý jazyk D) jiný jazyk

7) Používáte osobní počítač:

A) ano B) ne

8) Máte přístup k internetu:

A) ano B) ne

9) Které z oborů vzdělávání preferujete:

A)zvýšení stupně vzdělání D) komunikační a prezentační dovednosti

B) jazykové znalosti E) technické a manuální dovednosti

C) počítačové znalosti

10) Máte zájem studovat/dostudovat (v případě přerušení předchozího studia) vysokou školu:

A) ano, chci začít studovat VŠ C) ne, nemám zájem

B) ano, chci si dokončit (v tomto případě jsou další otázky pro vysokoškolské vzdělání Vás zbytečné, nevyplňujte je prosím)

11) Máte zájem vystudovat některý ze studijních oborů, vyučovaných na VŠMIE:

A) Management ICT E) Management sociální práce

B) Informační technologie F) Právo v podnikání

C) Podniková ekonomika a management G) Právo ve veřejné správě

D) Marketing H) Nemám zájem o žádný z nabízených oborů

12) Máte zájem studovat prostřednictvím moderních studijních metod:

A) ano C) jen pokud to bude nezbytné

B) spíše ano D) ne

13) Setkal/a jste s již s distanční formou výuky (eLearning,…):

A) ano, setkal C) ne,nesetkal

B) jen vzdáleně

14) Máte možnost studovat VŠ prezenční formou

A) ano C) ne

B) ano, ale spíše preferuji distanční formu studia

15) Máte možnost studovat VŠ distanční formou

A) ano C) ne

B) ano, ale spíše preferuji prezenční formu studia

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření budou sloužit pro přípravy projektu „Integrace zdravotně postižených osob do systému terciálního vzdělávání s využitím virtuálních tříd“ podávaného Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha a nadačním fondem IMPULS a dalšími nadačními fondy do výzvy č. 29 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jana Vojáčková, ředitelka nadačního fondu IMPULS

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email