Search
Close this search box.

Změna Zákona o zaměstnanosti a pobočky společností v bydlišti zaměstnance

Paní Mgr. Radka Pešlová z Poradny NRZP ČR v Brně vypracovala právní stanovisko k možnosti zřízení pobočky společnosti v bydlišti osob se zdravotním postižením, kteří pracují z domova. Toto stanovisko zní...

Magistra Radka Pešlová z Poradny NRZP ČR v Brně vypracovala právní stanovisko k možnosti zřízení pobočky společnosti v bydlišti osob se zdravotním postižením (OZP), kteří pracují z domova. Toto stanovisko zní:

Od července 2012 je příspěvek (od Úřadu práce, který na OZP firma žádá) 8000 Kč vázán pouze na mzdové náklady na zaměstnance a jen na 75% jeho mzdy. Dříve tato celá částka mohla pokrýt 100% celkových mzdových nákladů a ještě i dalších souvisejících nákladů. Nově lze na ostatní náklady požádat o 2000 Kč navíc, ale ty se nevyplácí na domácké zaměstnance. Tyto 2000 Kč v zásadě dopokryjí náklady na mzdu zaměstnance. Firmy se snaží udělat z pracovní smlouvy na domácí zaměstnání smlouvu o zaměstnání na pobočce, kterou vytvoří firma u zaměstnance, který osobou se zdravotním postižením, v domácnosti.

Taková smlouva má ale vážná rizika, protože exekutor, finanční úřad, úřad práce i jiné kontrolní a exekuční orgány mohou navštěvovat pobočky organizace, což je například dané místo trvalého bydliště. Pobočky zaměstnavatele jsou vedeny ve veřejných registrech, například v obchodním rejstříku. Exekutor může, v případě problémů zaměstnavatele, exekuovat i majetek v místě pobočky, to je v bytě domácích pracovníků, pokud mají uzavřenou smlouvu o pobočce. Je důležité si uvědomit, že exekutor zabaví vše a teprve potom se dokazuje, co je majetkem zaměstnavatele a zaměstnance. Je velmi obtížné prokázat, že v domácnosti, ve které je pobočka zaměstnavatele, firmě – zaměstnavateli nepatří žádný majetek.

Důležité je také si uvědomit, že při zžízení pobočky je třeba mít se zaměstnavatelem i smlouvu o nájmu prostor a nábytku, spotřeby elektřiny, vody a podobně. Pravděpodobně málokdo si ale schovává doklady o koupi nábytku, aby u exekutora později prokázal, že konkrétní věci skutečně patří zaměstnanci, jako fyzické osobě, nikoli firmě…

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email