Search
Close this search box.

2. ROČNÍK MaRS – 24HODINOVÝ MARATON S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

PRAHA, Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a Nadační fond IMPULS zvou na 2. ročník 24 hodinového Maratonu, který začne v pátek 1.3.2013 v 17 hodin a skončí v sobotu 2.3.2013 v 18.30 v centru Hadovka, Praha 6...

2. ročník 24 hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS) začne v pátek 1.3.2013 v 17 hodin a skončí v sobotu 2.3.2013 v 18.30 v centru Hadovka, Praha 6.

Akci zahájí křest knihy „Drobnomalby“ Renáty Schubertové — psychoterapeutky RS centra (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Karlovo náměstí, Praha). Křtu knihy se ujal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. S hudebním povzbuzením se přidá zpěvačka Hana Robinson.

V 18.30 odstartuje cvičení. Stejně jako během prvního ročníku se MaRSu zúčastní pacienti, lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, rodinní příslušníci, kamarádi, a také umělci — Tereza Brodská, Jan Čenský, Otakar Brousek ml. a další.

Myšlenka na uspořádání této ojedinělé akce vzešla přímo od pacientů a finančně ji podpořil Nadační fond IMPULS. Prvního ročníku, který proběhl vloni, se zúčastnilo více než sto osob. Po dobu 24 hodin se jednotlivé týmy po hodině střídaly v kontinuálním cvičení.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické, celoživotní onemocnění centrálního nervového systému, s výrazným dopadem na všechny oblasti života. Důležitá je proto komplexní terapie, posilující fyzické schopnosti, jakož i ostatní složky života pacienta.

„Oproti dřívějšímu názoru na škodlivost pohybu se dnes již ví, že tělesná aktivita je naopak jedním z podstatných nástrojů k pozitivnímu ovlivnění vývoje onemocnění. Vzhledem k charakteru nemoci ovšem není možné poslat všechny pacienty do běžného fitcentra. Větší pomocí je speciální cvičení pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta, ideálně v kombinaci s psychoterapií, případně s dalšími složkami komplexní rehabilitace“, zdůrazňuje MUDr. Dana Horáková, specialistka RS centra v Praze na Karlově náměstí.

„V současné době funguje v České republice 15 specializovaných RS center při neurologických klinikách. Většina RS center nemá vlastního fyzioterapeuta, ergoterapeuta či psychoterapeuta “, uvedla Mgr. Lucie Keclíková, fyzioterapeutka RS centra na Karlově náměstí v Praze.

Organizátoři zdůrazňují, že vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou bude každý, kdo vezme život do vlastních rukou.

Mgr. Lucie Keclíková, fyzioterapeutka, RS centrum, Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, lucie.keclikova@vfn.cz, 773 605 818

Jana Vojáčková, výkonná ředitelka, Nadační fond IMPULS, janavojackova@gmail.com, 604 232 583

Nadační fond Impuls vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty, zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum, jakož i osvětovou činnost. www.multiplesclerosis.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email