Search
Close this search box.

Projekt Cesta k zaměstnání

Jménem Agentury pro neslyšící, APPN, o.s. si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou účasti v projektu Svazu tělesně postižených v ČR - Cesta k zaměstnání. V průběhu projektu vybereme schopné a motivované lidi, kteří si osvojí dovednosti potřebné pro výkon povolání „tlumočník pro neslyšící“. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku tlumočníků pro neslyšící je po úspěšném absolvování kurzu vysoká pravděpodobnost získání zaměstnání na pozici online tlumočníka...

Jménem Agentury pro neslyšící, APPN, o.s. si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou účasti v projektu Svazu tělesně postižených v ČR – Cesta k zaměstnání.

Projekt je určen osobám s tělesným postižením, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy.

V průběhu projektu vybereme schopné a motivované lidi, kteří si osvojí dovednosti potřebné pro výkon povolání „tlumočník pro neslyšící“. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku tlumočníků pro neslyšící je po úspěšném absolvování kurzu vysoká pravděpodobnost získání zaměstnání na pozici online tlumočníka přímo ve společnosti APPN, o.s. Vzhledem k práci online a tedy možnosti práce z domova, je práce online tlumočníka vhodná pro osoby s tělesným postižením. Více o online tlumočení pro neslyšící se dozvíte zde http://www.appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online

V průběhu projektu si účastníci mimo jiné osvojí tyto dovednosti:

  • Kompetence nutné pro uplatnění na trhu práce (prezentace, tvorba životopisu apod.)
  • Práce na PC nutná pro práci online tlumočníka (psaní všemi deseti, MS Office, Skype, ooVoo)
  • Intenzivní kurz znakového jazyka (v rozsahu 80 hodin)
  • Zásady komunikace s neslyšícími

Součástí projektu jsou také motivační semináře a besedy, bilanční a pracovní diagnostika, poradenství, rozvoj a nácvik pracovních dovedností.

Úvodní motivační seminář proběhne v pondělí 20. ledna 2014 ve Svazu tělesně postižených, Karlínské nám. 12, Praha 8.

Samotný kurz znakového jazyka bude zahájen v pondělí 3. února 2014. Výuka bude probíhat 3x týdně vždy 2 vyučovací hodiny. Kurz znakového jazyka má celkový rozsah 80 hodin a probíhá tedy zhruba po dobu 3 měsíců. Po jeho absolvování dostanou účastníci osvědčení o úspěšném ukončení kurzu. APPN pak účastníky, kteří budou mít zájem a budou splňovat předpoklady pro pracovní pozici tlumočník znakového jazyka, bude dál vzdělávat.

Účast na všech aktivitách projektu je zdarma.

Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte prosím Mgr. Terezu Šafářovou, manažerku projektu na tereza.safarova@svaztp.cz nebo tel.: 602-647 121.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email