Search
Close this search box.

3. konference “Fyzioterapie Psychoterapie & Roztroušená skleróza”

zveme Vás na sobotu 23. ledna 2016 do hotelu Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov. Na programu jsou Evidence based postupy v rehabilitaci u RS, Poruchy chůze u RS, Pohybové aktivity u RS a MaRS 2016, Sebevědomí pacienta s RS.

Podrobný program:

 • 09.00 – 09.05 L. Suchá: Zahájení
 • 09.05 – 09.45 E. Havrdová: Roztroušená skleróza – na co bychom neměli zapomínat
 • 09.45 – 10.10 O. Gál: Evidence based postupy v rehabilitaci u RS
 • 10.10 – 10.30 K. Novotná: Poruchy chůze u RS
 • 10.40 – 10.55 Přestávka na kávu
 • 10.55 – 11.20 L. Suchá: Pohybové aktivity u RS, MaRS 2016
 • 11.20 – 11.50 R. Malinová: Sebevědomí pacienta s RS
 • 11.50 – 12.00 R. Malinová: Praktická ukázka – autogenní trénink
 • 13.10 – 13.20 P. Růžička: Představení MSrehab
 • 13.20 – 14.10 2 kazuistiky fyzioterapie/ergoterapie
   • T. Školníková: Ergoterapie v Domově sv. Josefa
   • K. Laská: CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny
 • 14.10 – 14.40 2 kazuistiky psychoterapie
   • A. Hagarová: Dlouhodobá podpůrná psychoterapie při paliativní péči o pacientku s RS
   • J. Tomanová: Důvěra jako součást a nástroj léčby – příklady z praxe
 • 14.40 – 14.55 D. Chmelařová: Rozum versus emoce
 • 15.05 – 15.20 Přestávka na kávu
 • 15.30 – 16.45 P. Tlapák: Tai ji (praktická ukázka ve cvičebním sále)
 • 16.45 – 17.00 Diskuze, zakončení konference

Organizační informace:

 • Přihlášky a organizační dotazy prosím posílejte na: lucka.sucha@email.cz.
 • Účastnický poplatek 200 Kč (studenti 100 Kč) bude uhrazen na místě.
 • Po skončení dopoledního programu následuje oběd v hotelové restauraci.
 • Případné ubytování 22. 1. 2016 není organizováno.
 • Všichni jsou srdečně zváni na pohoštění v pátek 22. 1. 2016 od 19 hodin v restauraci hotelu Olšanka (informaci o účasti uvítáme předem).
 • Byla podána žádost o udělení souhlasného stanoviska k započítání akce do kreditního systému.

Konference probíhá za podpory společnosti MERCK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email