Domov svatého Josefa

Domov sv. Josefa (DSJ) je nestátní neziskové zdravotnické zařízení poskytující lidem nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou podmínky pro důstojný a plnohodnotný život, a to nejen komplexní zdravotní péčí, ale i pořádáním kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit…

Domov sv. Josefa, středisko Oblastní charity Červený Kostelec, zřídila Diecézní charita Hradec Králové jako první /a

stále jediné/ zařízení svého druhu v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou. V prosinci 2011 oslavil deset let svého trvání. Nachází se v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové n.L.

V současné době poskytuje sociální a zdravotní služby na trvalých /14 lůžek/, přechodných zdravotních /21 lůžek/ a sociálně-odlehčovacích /7 lůžek/ pobytech. Rehabilitační péče a cvičení by měly být nedílnou součástí denního režimu každého nemocného s RS, proto je veliký důraz kladen na jeho kvalitu a pravidelnost.

Na základě fyzioterapeutického rozboru, který je proveden po příjezdu klienta, je vyhotoven rehabilitační plán a cíl, který odpovídá individuálním potřebám a kondici. Cvičební hodinou se prolínají prvky Kabatovy metody, Bobath konceptu, senzomotorické stimulace, reflexní terapie, ergoterapie nebo sinergetické reflexní terapie. Základní filosofií cvičení je protahování zkrácených svalů, posilování ochablých svalových skupin, aktivizace a vertikalizace. Ke zkvalitnění cvičení je používána široká škála cvičebních pomůcek (overbaly, gymnastické míče, činky, disbalanční podložky nebo zařízení therapy master).

Velmi podstatnou součástí rehabilitace je nácvik vzpřímené chůze. K nácviku stoje, chůze nebo přesunu na lůžko pomáhají kompenzační pomůcky (chodítka, opěry, žebřiny, přelézací prkýnka nebo stavěcí vozík). Doplňující a neméně důležitou procedurou je vodoléčba. Vany s tryskami a perličkami zmírňují svalové napětí, tlumí bolest a působí blahodárně na tělo. Velikým přínosem pro rehabilitační péči se stal lymfoven.

Ve dvou bezbariérových bytech chráněného bydlení žijí dvě rodiny, kde jeden z členů je nemocný RS. Domov disponuje půjčovnou kompenzačních pomůcek pro domácí péči a poskytuje poradenství.

Domov nabízí třikrát týdně tvořivou dílnu, psychoterapeutickou poradnu a péči, v sobotu je zde sloužena mše svatá. Kromě toho se klienti mohou přihlásit na kulturní akce v podobě návštěvy divadla, kina, výletu apod. Vyhledávaným zážitkem bývá svatovavřinecká pouť na Sněžku. Naučné přednášky a hudební akce se konají i v Domově samotném.

Domov je pro své obyvatele atraktivní nejen svými historickými interiéry s moderním vybavením, ale i krásnou scenérií zámeckého parku, meandrem řeky Labe a přilehlého kostela sv. Anny.

KONTAKT:

Domov svatého Josefa
Žireč 1
544 04 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 491 610 600
E-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz

web: www.domovsvatehojosefa.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email