Search
Close this search box.

Domov svatého Josefa

Domov sv. Josefa je jediným lůžkovým zařízením v ČR, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou. Od r. 2001 jsme pomohli více než 2000 nemocných a poskytli jim přes 3800 pobytů, zdravotnické pomůcky a odborné sociální poradenství.

Poslání Domova: “Plnohodnotný život nemocných roztroušenou sklerózou.”

Cílem je zajistit základní potřeby, profesionální a laskavou péči o nemocné roztroušenou sklerózou v rámci zdravotních a sociálních služeb.

Základem našich služeb je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. Nemocným roztroušenou sklerózou poskytujeme komplexní zdravotní a sociální služby a snažíme se naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život.

Poskytované zdravotní služby: zdravotní rehabilitační pobyty

Poskytované sociální služby: odlehčovací služba – odlehčovací pobyty

domov pro osoby se zdravotním postižením – dlouhodobé pobyty

chráněné bydlení

odborné sociální poradenství

Doplňkové služby: půjčovna pomůcek

www.domovsvatehojosefa.cz

Zavolejte nám (linka pro zájemce o služby)

  telefon: 491 610 620  
  mobil: 734 333 618

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email