Search
Close this search box.

Střípky z historie roztroušené sklerózy

13.–14. století
Islandská sága sv. Thorlákura mluví o vikingské ženě jménem „Hala“. Její přechodná slepota a poruchy řeči během let 1293 – 1323 ustupovaly po několika dnech díky obětem a modlitbám.
14.–15. století
Po vyšetření Lydwiny von Schiedam (1380 – 1433), proslulý lékař na pokraji svých schopností řekl: „ Ruka Páně se dotkla této ženy“. Příběh trápení a osobnosti této pacientky byly tak výjimečné, že získala místo v historii katolické církve jako „Požehnaná Lydwina von Schiedam“.
19. století
Augustus Frederik d´Esté, šestý syn Jiřího III., krále anglického a hanoverského, bratranec královny Viktorie, si začal ve svém mládí psát deník. V něm můžeme najít detailní popis, jak se po odeznění spalniček v roce 1822 ve 28 letech jeho života, začala vyvíjet v tu dobu ještě neznámá choroba. První ho začalo trápit přechodné zhoršení zraku, potom jej na několik týdnů přepadla slabost, dolní končetiny měl necitlivé. Měl pocit, že mu tuhnou a často upadl.
O několik let později Augustus Frederik do svého deníku napsal o svých bolestech při močení, neobvyklé bolesti a brnění v podbřišku a ochrnutí dolních končetin. Jeho stav se rok od roku zhoršoval. Poslední záznamy z deníku, psané v lednu 1848, jsou psány třesoucí se rukou a prakticky nečitelné. O několik měsíců později d´Esté ochrnul na obě horní končetiny a zemřel.
Deník Augusta Fredericka d´Esté je jedním z prvních podrobných záznamů o průběhu onemocnění RS.
Robert Carswell (1793–1857) byl anglickým lékařem, který v roce 1838 jako první pořídil anatomický popis nemoci. Detailně zaznamenal patologické změny mozku a míchy pacienta s roztroušenou sklerózou. Takto postižená místa se nazývají oblasti zánětu neboli léze.
V oněch dobách lékaři netušili, co nemoc zvanou roztroušená skleróza způsobuje. A i dnes, přes vědecké pokroky, diagnostické postupy a efektivní léčby, nelze na tuto otázku zodpovědně odpovědět.

Výzkum

1543
Vesalius poskytl první přesný popis mozku
1868
Charcot provedl první autoritativní popis RS
1875
RS uznána v Anglii za specifickou nemoc Moxonem z Guy ´s Hospital
1878
Myelin objeven Ranvierem
1890
První snímky RS ukazující demyelinizaci uveřejněny Nouvelle Iconographie
1916
Dawson popisuje zánět kolem krevních řečišť a poškození myelinu
1935
Revers z amerického Rockefeller Institute ukazuje, že injikování myelinu do laboratorních zvířat spouští nemoc podobnou RS, známou jako EAE. Většina lékařů však ignoruje hlubší smysl, že RS se týká imunitního systému a nadále jako příčinu RS prosazuje poruchu krevního oběhu.
1950
Symposium v New Yorku: první analýza chorob nervového systému, přelom v chápání RS
1953
Sir Richard Cave založil MS společnost Velké Británie a Severního Irska za účelem financování výzkumu a poskytování podpory lidem s RS
1957
objeveny interferony
1960
v 60. letech bylo u EAE a lidské RS objeveno, že buňky bílých krvinek napadají myelinový bazický protein, což vedlo vědce k přesvědčení, že při RS imunitní systém atakuje myelin.
1965
Perier a Gregore publikují první elektron-mikroskopické studie RS lézí, ukazující axony částečně či úplně obklopené tenkou vrstvou myelinu, což považovali za důkaz pro remyelinizaci.
1969
vůbec první úspěšná klinická zkouška léčby RS. Pacienti s akutními atakami, kterým byl dávám steroid ACTH, se zotavili rychleji než ti, kteří dostávali placebo.
1970
V Izraeli byl objeven glatiramer acetát
1970
V 70. letech začínají první studie beta interferonu
1978
Poprvé byla použita CT zobrazení k demonstrování RS lézí
1984
MRI snímky odhalují, že se zánět v mozku může objevovat bez symptomů
1988
MRI ukazuje, že RS je konstantně probíhající nemocí, i když se symptomy objevují sporadicky
1995
beta interferon získává první licenci ve Velké Británii
1998
Pacientům k dispozici výběr ze 4 léků tzv. první volby (DMD)
2005
zahájená III. fáze klinických zkoušek prvního perorálního přípravku – cladribinu – určeného pro léčbu RS

Reference: www.historyofms.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email