Search
Close this search box.

Nominujte osobnost neziskového sektoru 2019

volunteer-2055015__340

Asociace nevládních neziskových organizací, z. s. vyhlašuje 4. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. Nominace přijímá do 20. října 2019.

V době sílicí kritiky neziskovek některými politiky i médii přispívá tato slavnost k lepšímu obrazu neziskového sektoru jako jednoho celku u státních institucí, samospráv, médií i veřejnosti. Vyzdvihuje důležitost a potřebnost neziskovek pro zkvalitnění života nás všech.  

Slavnostního vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru 2019 se mj. zúčastní zástupci Vlády ČR a Parlamentu ČR, osobnosti z akademické sféry a neziskového sektoru.  

Vyhlášení vítězů proběhne v úterý 3. 12. 2019 v Sále architektů na Staroměstské radnici v Praze od 11:00. Všichni finalisté obdrží pamětní list a dárek.  

Na tuto slavnost jsou zváni také zástupci médií, kteří nepochybně přispějí k publicitě této krásné tradice. Finalisty a vítěze vyberou nezávislí hodnotitelé.

Jelikož si obdiv jistě zaslouží všichni navržení, porota bude mít i tentokrát nelehký úkol vybrat ty nejlepší.  

Pokud máte jako neziskovka zájem nominovat výraznou osobnost, prosíme zaslat stručný profesní životopis navrhovaného kandidáta a krátké doporučení nominující organizace.  

Neziskový sektor je velmi početný, pestrý i košatý. Doporučení ve formátu PDF proto musí obsahovat identifikační údaje NNO, která podá návrh, stejně jako podpis statutára, či jeho zástupce.  

Chceme tak předejít zlomyslným vtípkům, nebo tomu, aby se někdo iniciativně nominoval sám. Prosíme také, abyste nenavrhovali zástupce veřejné správy, zejména proto, že vám schvalují dotace.  

Anketa je určena výhradně současným i bývalým zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří působí v neziskovém sektoru.  

Své nominace zasílejte od 20. 9 do neděle 20. 10 2019 na adresu info@anno-cr.cz. Případné dotazy zodpoví předsedkyně ANNO ČR Martina Berdychová (martina.berdychova@anno-cr.cz, tel. 602 939 688) a PR manažer Jan Vocel (jan.vocel@anno-cr.cz).

Zdroj: helpnet.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email