Search
Close this search box.

Odborná doporučení Neuroimunologické sekce ČLS JEP pro pacienty s roztroušenou sklerózou v době epidemie COVID – 19

cokora

V současné době neexistují jasná data o tom, jak COVID-19 ovlivňuje pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Níže uvedená doporučení jsou vydána na základě aktuálních znalostí a budou dále upřesňována v čase.

1.Epidemiologická doporučení:

Zcela zásadní význam má dodržování všech epidemiologických doporučení:

 • Ruce si často umývejte mýdlem a vodou nebo desinfekčními prostředky.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst, pokud nemáte čisté ruce.
 • Snažte se dodržovat vzdálenost alespoň 1 metr mezi vámi a ostatními, zejména těmi, kteří mají kašel a kýchají.
 • Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo kapesníkem.
 • Vyhýbejte se kontaktu s větším počtem lidí.
 • Pokud je to možné, nepoužívejte veřejnou dopravu.
 • Pečovatelé a členové rodiny, kteří jsou v kontaktu s osobu s RS, by se také měli řídit těmito doporučeními, aby se snížila šance na přenesení infekce. Pokud by byl někdo ve vašem okolí pozitivně testován nebo byl v riziku infekce, tak je nutné se od něho důsledně izolovat.
 • V době infekce je potřeba ve zvýšené míře dodržovat i ostatní zásady – vyloučit psychický a fyzický stres, nutný je dostatek odpočinku a spánku, zdravá strava s dostatkem zeleniny a ovoce, vitaminů, vyloučit alkohol a kouření!

Úprava režimu pravidelných kontrol v RS centrech

Postup je vždy individuální, obecně lze ale doporučit:

 • Pokud je to možné, tak u stabilního pacienta nahradit plánovanou kontrolu kontrolou telefonickou s tím, že léky (biologická terapie) vyzvedne pacientem pověřená zdravá osoba. Ostatní běžné léky lze zaslat formou elektronického receptu. Personál center je připraven na tuto telefonickou a mailovou komunikaci.
 • V případě rizikového pracovního prostředí nebo nutnosti cestování veřejnou dopravou doporučujeme zejména u pacientů léčených léky s větším potlačením imunitních reakcí vystavení dočasné pracovní neschopnosti

2. Doporučení ohledně léčby u roztroušené sklerózy.

Většina léků modifikujících průběh onemocnění (DMT, biologická léčba) funguje na principu potlačení nebo modulace imunitního systému. Některé RS léky tak mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku komplikací z infekce COVID-1. Přerušení / ukončení / nezahájení této léčby musí být vždy zvažováno individuálně s ohledem na mechanismus účinku konkrétního léku vs. riziko aktivity RS. Dalšími významnými faktory jsou i věk pacienta a další přidružená onemocnění.

V souladu s aktuálními informacemi o riziku probíhající virové infekce doporučujeme:

Pacienti sami nemají přerušovat léčbu, aby u nich nedošlo k tzv. rebound fenoménu, tedy k návratu původní/vyšší aktivity RS.

Následující léky většinou nevedou k významnějšímu potlačení imunitních reakcí a mohou být předepisovány podle obvyklých pravidel:

 • Glatiramer acetát (Copaxone)
 • Interferony beta (Avonex, Avopen, Betaferon, Extavia, Plegridy, Rebif 22 a Rebif 44)
 • Teriflunomid (Aubagio)
 • Dimetyl fumarát (Tecfidera)
 • Léčba ataky pulsem Solumedrolu

V případě přípravků:

 • Fingolimod (Gilenya)
 • Natalizumab (Tysabri)
 • Ocrelizumab (Ocrevus)
 • Rituximab (Mabthera, Truxima)

může být lehce zvýšené riziko. Pokud je již pacient lékem léčen, tak se domníváme, že při náhlém vysazení léčby hrozí větší riziko poškození pacienta z možnosti návratu aktivity RS, a proto doporučujeme léčbu nepřerušovat. Je nutné dodržovat ve zvýšené míře všechna epidemiologická opatření, na infuze dojíždět osobním vozem a aktuální stav vždy konzultovat s příslušným RS centrem.

U následujících léčivých přípravků je na zvážení, zda není lépe jejich pravidelnou aplikaci / zahájení léčby odložit. Záleží na individuálních okolnostech, konkrétní případ je nutné vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Při vysoké aktivitě RS je nutné brát v úvahu i riziko aktivity nemoci a možnosti nevratného poškození pacienta z důvodu RS

 • Cladribin (Mavenclad)
 • Alemtuzumab (Lemtrada)

Za Sekci klinické neuroimunologie a likvorologie Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD.

Zdroj: MUDr. Eva Meluzínová (vedoucí RS centra FN Motol), Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email