Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

herb-2915337_1920

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící.

V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Toto jednání je však přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 15 000 Kč a dále propadnutí vypěstovaných rostlin. Navíc se jedná o přestupek (správní řízení pod pokutou) ve chvíli, kdy 5 a méně rostlin je pěstováno pro osobní užití a sklizené konopí není nijak dále zpracováno, nebo ho osoba nemá v úmyslu zpracovávat. Pěstování více než 5 rostlin je trestným činem § 285 trestního zákoníku Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku se základní trestní sazbou do 6 měsíců trestu odnětí svobody.

Domácí pěstování libovolného počtu konopných rostlin pro jiného, např. nemocné příbuzné či přátele, stejně jako sklízení, sušení a zpracování vypěstovaného konopí pro jiného i pro vlastní potřebu, může být, a stále častěji je posuzováno odlišnými paragrafy trestního zákoníku. Pěstitelé se tak dostávají do rizika trestního stíhání pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se základní trestí sazbou od 1 do 5 let trestu odnětí svobody, a to bez ohledu na počet rostlin.

KOPAC dlouhodobě apeluje na politiky napříč politickými stranami, aby konopí pro léčebné účely nebylo dostupné pouze skrze lékárny, ale také v rámci sebepéče. Pro mnohé pacienty jejichž diagnózy nejsou uvedeny v aktuální vyhlášce č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, zůstává domácí pěstování jedinou dostupnou možností, jak účinky konopí využít v péči o své zdraví či si zajistit účinnou úlevu od příznaků svého onemocnění.

Dokud nebudou Parlamentem České republiky schváleny další změny platné legislativy, považuje KOPAC za nutné informovat o rizicích a možných následcích této činnosti. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email