Search
Close this search box.

Vliv pandemie COVID – 19 na pohybové aktivity osob s RS

VFN2

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku zaměřeného na cvičení a pohybové aktivity osob s roztroušenou sklerózou (RS) v době pandemie COVID-19. Tento dotazník je součástí mezinárodní studie organizované evropskou rehabilitační společností RIMS. Cílem studie je zmapovat, jak se změnily možnosti cvičení pro osoby s RS vlivem pandemie COVID-19.

Dotazník bude zahrnovat krátký průzkum Vašich zkušeností ohledně možnosti nebo naopak nemožnosti účastnit se cvičení v době před a během pandemie COVID-19. Dotazník je tvořen kombinací uzavřených i otevřených otázek a jeho dokončení by mělo trvat přibližně 20-30 minut.

Tato studie byla schválena v jednotlivých evropských zemí příslušnou etickou komisí (v ČR schváleno Etickou komisí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy).

Nemáte žádnou povinnost se tohoto výzkumu účastnit. Je zcela na Vás, abyste se rozhodli, zda se chcete zúčastnit či nikoli. Pokud se tak rozhodnete, vyplňte prosím tento elektronický anonymizovaný dotazník (včetně anonymizovaného souhlasu).

Všechny Vámi poskytnuté informace budou anonymizovány a vloženy do digitální databáze. Tato databáze bude uchovávána u hlavního výzkumného pracovníka studie. Kromě toho bude tato databáze sdílena s koordinátorem mobility SIG sítě RIMS za účelem provedení analýzy. Datové sady budou zničeny do 10 let. Jakmile budou data analyzována, výzkum bude prezentován jako souhrnná zpráva, která bude projednána na setkáních skupiny RIMS. Výzkum může být publikován ve vědeckých časopisech nebo prezentován na národních nebo mezinárodních konferencích. Nepředpokládáme žádné možné negativní důsledky v souvislosti s účastí na tomto výzkumu.

V případě dotazů můžete kontaktovat: Mgr. Kláru Novotnou, Ph.D., organizátorku studie v ČR na email Klara.Novotna@vfn.cz

Pokud souhlasíte s účastí ve studii, vyplňte prosím formulář souhlasu v úvodu dotazníku ZDE

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email