Search
Close this search box.

Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

train-ge35260b2f_1920

V tomto textu popisujeme jednotlivé druhy starobních důchodů a objasníme Vám, kdy je můžete získat. Dozvíte se,
zda a kolik si můžete k důchodu přivydělat a jestli si tím později zvýšíte důchod.

Kdy mohu odejít do důchodu?

Do důchodu ale můžete odejít i dřív. Vysvětlíme, kdy můžete získat předdůchod a kdy předčasný starobní důchod. Pokud při dosažení důchodového věku nemáte potřebnou dobu pojištění, můžete později získat pozdní starobní důchod. Pokud máte invalidní důchod, změní se Vám v 65 letech na starobní.

Jak zjistím svůj důchodový věk?

Pokud jste se narodili po roce 1971, je Váš důchodový věk 65 let.
Pokud jste se narodili v roce 1971 nebo dříve, záleží na tom, jestli jste žena, nebo muž, a kolik jste vychovali dětí. Důchodový věk Vám spočítá důchodová kalkulačka na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v části Životní situace → Důchody.

Jak se určí získaná doba pojištění?

Dobou pojištění jsou:

 • příspěvkové doby, tedy skutečně odpracované doby například v zaměstnání nebo při samostatné výdělečné činnosti, případně jiná doba, za kterou jste sami zaplatili pojistné, a
 • náhradní doby určené zákonem (kdy se neplatilo pojistné)
 • plně započítané: například péče o dítě do 4 let, péče o člověka závislého na péči a doba základní vojenské služby,
 • krácené (započítané jen zčásti): například evidence na úřadu práce, doba civilní služby do konce roku 2004, studium do roku 2010, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, otcovská, doba nemocenské či mateřské po skončení zaměstnání.

Kdy mohu dostat řádný starobní důchod?

Starobní důchod můžete dostat, když dosáhnete důchodového věku a získáte dobu pojištění

 • alespoň 35 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 30 let jen příspěvkových dob.

Kdy mohu požádat o řádný starobní důchod?

O důchod můžete požádat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od něhož chcete důchod brát.
Po splnění podmínek (výše) můžete o důchod požádat kdykoliv, a to i zpětně, ale dostanete ho
nanejvýš za 5 let zpátky (a jen od splnění podmínek).

Musím po dosažení důchodového věku odejít do důchodu?

Nemusíte a nikdo Vás k tomu nemůže nutit (nemůžete dostat výpověď).
Pokud se rozhodnete dál pracovat, můžete současně pobírat celý důchod, jen polovinu, anebo ho zatím nemusíte brát vůbec. Vydělávat přitom můžete neomezeně.

Kolik dostanu?

Orientační výši důchodu si můžete spočítat přes důchodovou kalkulačku na webu České správy
sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v části Životní situace → Důchody.

Mohu si dalšími výdělky zvýšit starobní důchod?

Ano, svými dalšími výdělky si důchod můžete zvýšit o

 • 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní, když budete brát plný důchod,
 • 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní, když budete brát polovinu důchodu, nebo
 • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní, když nebudete brát důchod.

O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost musíte sami požádat.

Co je výpočtový základ?

Velice zjednodušeně řečeno je výpočtový základ Váš průměrný měsíční příjem v rozhodném období (nejdřív od roku 1986 až do konce kalendářního roku před odchodem do důchodu) snížený podle „redukčních hranic“, které platí v roce přiznání důchodu.

Mohu odejít do důchodu dřív, když mám naspořeno?

Ano, pokud máte doplňkové penzijní spoření, můžete do důchodu dřív a vyplácet si starobní penzi ze svých úspor, než budete moci odejít do starobního důchodu. Říká se tomu předdůchod.

Do předdůchodu můžete odejít až o 5 let dříve, než by šel do důchodu muž Vašeho data narození (nezáleží na pohlaví ani počtu vychovaných dětí). Pro ženy tak předdůchod často trvá jen 2–3 roky.
Musíte si spořit alespoň 5 let. Předdůchod musí trvat alespoň 2 roky.

Musíte mít naspořeno tolik, abyste si mohli vyplácet starobní penzi alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (na začátku výplaty). Potřebnou částku úspor ale můžete doplatit najednou.

Příklad: Kdybyste do předdůchodu šli v roce 2021 a chtěli v něm být dva a půl roku, museli byste si ze svých úspor vyplácet alespoň 10 384 Kč měsíčně (30 % ze 34 611 Kč), takže byste museli mít našetřeno alespoň 311 520 Kč (30 měsíců x 10 384 Kč).

Během předdůchodu si můžete neomezeně přivydělávat.
Předdůchod se nedá zrušit.

Mohu do důchodu dřív, i když nemám naspořeno?

Ano, pokud máte alespoň 60 let, můžete do předčasného starobního důchodu odejít

 • až o 3 roky dřív, pokud je Váš důchodový věk nižší než 63 let nebo
 • až o 5 let dřív, pokud je Váš důchodový věk alespoň 63 let.

Současně musíte mít dobu pojištění (jako u řádného starobního důchodu)

 • alespoň 35 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 30 let jen příspěvkových dob.

Předčasný důchod dostanete ode dne, kdy o něj požádáte – nemůžete ho dostat zpětně.

Budu mít kvůli předčasnému odchodu nižší důchod?

Ano, Váš důchod bude nižší. Čím dříve odejdete, tím nižší bude.

Důchod se snižuje za každých i započatých 90 dnů, o které jdete do důchodu dříve, takto:

 • o 0,9 % výpočtového základu (zjednodušeně sníženého průměrného výdělku) za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Příklad: Důchod, který by jinak byl 14 000 Kč měsíčně, by se při odchodu o 1 rok dříve snížil asi o 800 Kč. Kdybyste odešli o 5 let dříve, byl by důchod nižší dokonce až o 5 200 Kč měsíčně. Za rok přijde předčasný důchodce v průměru o 17 000 Kč. Za průměrnou dobu důchodu, která nyní přesahuje 24 let, by tak přišel asi o 417 000 Kč, ale důchod pobíral déle (začal ho brát dříve).

Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné. Důchod budete mít navždy nižší. (Nemůžete dostat řádný starobní důchod.) Nepomůže Vám ani to, že jste do důchodu odešli dřív třeba kvůli zdraví nebo protože jste nemohli sehnat práci.

Důchod se dá zvýšit, pokud budete vydělávat po dosažení důchodového věku. O zvýšení musíte požádat.

Mohu si k předčasnému starobnímu důchodu přivydělávat?

Jakmile dosáhnete důchodového věku, můžete si přivydělávat neomezeně.

Do té doby si můžete v zaměstnání přivydělat

 • méně než 3 500 Kč hrubého měsíčně na pracovní smlouvu,
 • méně než 3 500 Kč hrubého měsíčně na dohodu o pracovní činnosti,
 • méně než 10 000 Kč hrubého měsíčně na dohodu o provedení práce.

Hranice se u každého zaměstnavatele hodnotí zvlášť. (Můžete tedy mít dvě dohody o pracovní
činnosti u různých zaměstnavatelů a vydělat si u každého až 3 499 Kč hrubého měsíčně.)

Podnikáním si můžete přivydělat méně než 7 088 Kč hrubého zisku měsíčně (částka
se každý rok mění).

Zahájení výdělečné činnosti musíte do 8 dnů nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení podle svého hlášeného pobytu.

Pokud překročíte hranice přivýdělku při zaměstnání, budete muset vrátit důchod za daný měsíc.
V případě příjmu z podnikání budete muset vrátit důchod za celý rok.

Můžete mít neomezené „pasivní příjmy“ – například z nájmu.

Co když mám důchodový věk, ale nemám potřebnou dobu pojištění?

Když při dosažení důchodového věku nemáte potřebnou dobu pojištění, můžete získat pozdní starobní důchod, a to o 5 let později, než by šel do řádného důchodu muž Vašeho data narození (nezáleží na pohlaví ani počtu vychovaných dětí). Lidé narození po roce 1965 tak mohou jít do pozdního starobního důchodu v 70 letech.

Současně musíte mít dobu pojištění

 • alespoň 20 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 15 let jen příspěvkových dob.

Co když mám invalidní důchod?

Jakmile dosáhnete 65 let, Váš invalidní důchod se automaticky přemění na starobní důchod.
Bude stejně vysoký jako dosavadní invalidní důchod.

Můžete ale Českou správu sociálního zabezpečení požádat o výpočet řádného starobního důchodu. Bude Vám pak vyplácet ten důchod, který bude vyšší.

Přeměněný invalidní důchod se nedá zvýšit výdělky dosaženými po přeměně (po 65. roku).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email