Search
Close this search box.

Udělejte si v možnostech ukončení pracovního poměru jednou provždy jasno

zákoník-práce

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k rozloučení může dojít, a každá má svá specifika. Zrušení? Dohoda? Výpověď?

Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující:

  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • výpověď z pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – co byste měli vědět

Ve zkušební době může zaměstnanec, ale i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec se může rozhodnout pracovní poměr ukončit, i když byl nebo zůstává
na neschopence.

Ve zkušební době pracovní poměr skončí automaticky dnem, kdy je dokument o zrušení doručený či předaný zaměstnanci. Stejné pravidlo platí i ze strany zaměstnance – pracovní poměr ve zkušební době skončí v den doručení nebo předání zrušení zaměstnavateli. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době není potřeba dodržet žádnou
výpovědní dobu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – na co nesmíte zapomenout

O dohodě je řeč jen tehdy, když s ukončením pracovního poměru a s jeho podmínkami souhlasí obě zúčastněné strany. Dohoda musí být písemná, s podpisem obou stran.

Uvedení důvodu ukončení v dohodě může být považováno za vstřícný krok zejména pro zaměstnance. Když odchází například z organizačních důvodů, bude mít nárok na odstupné. A pokud se bude hlásit na úřad práce, bude mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Proto mohou zaměstnanci někdy uvedení důvodu v dohodě požadovat.

„Výpovědní doba“ může, ale nemusí být součástí dohody o ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak může odejít klidně v den podpisu dohody nebo se můžete domluvit na skončení až třeba za dva měsíce. Záleží na vzájemné dohodě obou stran.

Dohodu je tedy potřeba důkladně přečíst a všechny uvedené podmínky pečlivě zvážit. Když už je dohoda podepsaná, nabývá platnosti a zpětně se s podmínkami nic moc nenadělá.

Výpověď z pracovního poměru – na co je dobré se zaměřit

Výpověď ze strany zaměstnance musí být v písemné formě a zaměstnanec ji musí podepsat. Zaměstnavatel ji podepisovat nemusí, stačí, když ji převezme. Výpověď začíná platit dnem doručení a od prvního dne nového měsíce automaticky začne běžet výpovědní doba 2 měsíce. Zaměstnanec ve výpovědi nemusí udat důvod, proč výpověď podává.

Výpověď ze strany zaměstnavatele také musí být v písemné formě, podepsaná a druhá strana ji podepisovat nemusí. Zaměstnavatel ale může výpověď podat pouze z důvodů, které jsou uvedené v zákoníku práce.

Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou zejména: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.

Když se propouští z důvodu organizačních změn nebo nemoci z povolání či pracovního úrazu, zaměstnanci náleží odstupné.

Výpověď je platná ode dne doručení zaměstnanci a od začátku nového měsíce po doručení automaticky začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta.

Pozor, zaměstnavatel ale nesmí dát výpověď v ochranné době. To je například: pracovní neschopnost, těhotenství, dále doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, nebo doba, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email