Udělejte si v možnostech ukončení pracovního poměru jednou provždy jasno

zákoník-práce

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k rozloučení může dojít, a každá má svá specifika. Zrušení? Dohoda? Výpověď?

Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující:

  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • výpověď z pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – co byste měli vědět

Ve zkušební době může zaměstnanec, ale i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec se může rozhodnout pracovní poměr ukončit, i když byl nebo zůstává
na neschopence.

Ve zkušební době pracovní poměr skončí automaticky dnem, kdy je dokument o zrušení doručený či předaný zaměstnanci. Stejné pravidlo platí i ze strany zaměstnance – pracovní poměr ve zkušební době skončí v den doručení nebo předání zrušení zaměstnavateli. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době není potřeba dodržet žádnou
výpovědní dobu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – na co nesmíte zapomenout

O dohodě je řeč jen tehdy, když s ukončením pracovního poměru a s jeho podmínkami souhlasí obě zúčastněné strany. Dohoda musí být písemná, s podpisem obou stran.

Uvedení důvodu ukončení v dohodě může být považováno za vstřícný krok zejména pro zaměstnance. Když odchází například z organizačních důvodů, bude mít nárok na odstupné. A pokud se bude hlásit na úřad práce, bude mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Proto mohou zaměstnanci někdy uvedení důvodu v dohodě požadovat.

„Výpovědní doba“ může, ale nemusí být součástí dohody o ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak může odejít klidně v den podpisu dohody nebo se můžete domluvit na skončení až třeba za dva měsíce. Záleží na vzájemné dohodě obou stran.

Dohodu je tedy potřeba důkladně přečíst a všechny uvedené podmínky pečlivě zvážit. Když už je dohoda podepsaná, nabývá platnosti a zpětně se s podmínkami nic moc nenadělá.

Výpověď z pracovního poměru – na co je dobré se zaměřit

Výpověď ze strany zaměstnance musí být v písemné formě a zaměstnanec ji musí podepsat. Zaměstnavatel ji podepisovat nemusí, stačí, když ji převezme. Výpověď začíná platit dnem doručení a od prvního dne nového měsíce automaticky začne běžet výpovědní doba 2 měsíce. Zaměstnanec ve výpovědi nemusí udat důvod, proč výpověď podává.

Výpověď ze strany zaměstnavatele také musí být v písemné formě, podepsaná a druhá strana ji podepisovat nemusí. Zaměstnavatel ale může výpověď podat pouze z důvodů, které jsou uvedené v zákoníku práce.

Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou zejména: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.

Když se propouští z důvodu organizačních změn nebo nemoci z povolání či pracovního úrazu, zaměstnanci náleží odstupné.

Výpověď je platná ode dne doručení zaměstnanci a od začátku nového měsíce po doručení automaticky začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta.

Pozor, zaměstnavatel ale nesmí dát výpověď v ochranné době. To je například: pracovní neschopnost, těhotenství, dále doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, nebo doba, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email