Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

portrait-gd6594e59b_1920

Tento dotazník je určen pracujícím občanům se zdravotním postižením ve věku 18-35 let a je zaměřen na hodnotovou orientaci k oblasti práce. Dotazník je součástí výzkumného šetření v rámci doktorandského studia. Zaručujeme Vám plnou anonymitu a ochranu Vašich osobních údajů. Předem děkujeme za vyplnění či sdílení!

DOTAZNÍK https://www.survio.com/survey/d/S3B2A9U6X4A3O7J2Q

Účastníkem našeho šetření se může stát jakákoliv osoba se zdravotním postižením (přiznaný stupeň invalidity, průkaz OZP: ZTP, ZTP/P, ZP, osoby zdravotně znevýhodněné, ale také osoby bez přiznaného statusu, které se subjektivně považují za osoby se zdravotním postižením či omezením).Dále je šetření určeno respondentům, kteří nepřesáhli věkovou hranici 35 let a jsou ekonomicky aktivní. Jestliže tyto základní předpoklady splňujete, hledáme právě Vás!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email