Search
Close this search box.

Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

portrait-gd6594e59b_1920

Tento dotazník je určen pracujícím občanům se zdravotním postižením ve věku 18-35 let a je zaměřen na hodnotovou orientaci k oblasti práce. Dotazník je součástí výzkumného šetření v rámci doktorandského studia. Zaručujeme Vám plnou anonymitu a ochranu Vašich osobních údajů. Předem děkujeme za vyplnění či sdílení!

DOTAZNÍK https://www.survio.com/survey/d/S3B2A9U6X4A3O7J2Q

Účastníkem našeho šetření se může stát jakákoliv osoba se zdravotním postižením (přiznaný stupeň invalidity, průkaz OZP: ZTP, ZTP/P, ZP, osoby zdravotně znevýhodněné, ale také osoby bez přiznaného statusu, které se subjektivně považují za osoby se zdravotním postižením či omezením).Dále je šetření určeno respondentům, kteří nepřesáhli věkovou hranici 35 let a jsou ekonomicky aktivní. Jestliže tyto základní předpoklady splňujete, hledáme právě Vás!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email