Search
Close this search box.

Právní rada: jsem záskok za mateřskou, ale chci zůstat

startup-g6952219b5_1920

Nastoupili jste jako záskok za rodičovskou dovolenou. Původní zaměstnankyně se po dvou letech vrací do práce. Zaměstnavatel je ale se mnou spokojený více než s ní a já chci na pracovním místě také zůstat. Je nějaký způsob, jak mě ponechat na současném místě?

Zástup a smlouva

Pokud vás přijali jako zástup za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, uzavřou s vámi pracovní smlouvu na dobu určitou. Doba určitá ale nemusí být vymezena jen konkrétním datem, ale může být vázána i na počet odpracovaných hodin nebo nějakou skutečnost – v tomto případě na konec rodičovské dovolené.

Jak v práci zůstat

Zákoník práce zaměstnavateli nebrání, aby pokračoval v pracovním poměru se zaměstnancem, kterého přijal jako zástup za mateřskou  nebo rodičovskou dovolenou. První možností je, že se bude jednat znovu o zástup za jiného zaměstnance – třeba někoho dalšího, kdo odchází na rodičovskou dovolenou.

Druhou možností je, že s ním zaměstnavatel uzavře jiný pracovní poměr, kdy už nebude nikoho zastupovat. V takovém případě s ním před uplynutím smlouvy na dobu určitou uzavře dohodu o změně pracovní smlouvy. Konkrétně se bude jednat o změnu druhu práce a doby trvání pracovního poměru.

Schopnosti vám nepomohou

Zástup se někdy může ukázat jako schopnější než zastupovaný zaměstnanec. Zaměstnavatelé velmi často chybují v tom, že novému osvědčenému zaměstnanci změní pracovní poměr na dobu neurčitou a zaměstnance-rodiče po skončení rodičovské dovolené propustí pro nadbytečnost. Takový postup je však nesprávný.

Rodiče se vracejí na původní místo

Zaměstnavatel má totiž povinnost držet místo zaměstnanci po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnanec má po návratu právo na tuto pozici nebo na pozici podle podmínek uvedených v jeho pracovní smlouvě. Zaměstnavatel mu tak musí umožnit vrátit se na původní místo nebo mu nabídnout pozici odpovídající jeho pracovnímu zařazení. Zaměstnavatel může zaměstnanci-rodiči také nabídnout jinou pracovní pozici, nemůže mu ale změnit obsah pracovní smlouvy bez jeho souhlasu.

Výpověď pro nadbytečnost: kdy ano a kdy ne

Výpověď pro nadbytečnost může zaměstnavatel předat jen v případě zásahu do organizační struktury, kdy už není potřebný ten který druh práce. Za organizační změnu tak nelze považovat záměr snížit počet zaměstnanců. Podmínka pro výpověď pro nadbytečnost nevzniká ani tím, že zaměstnanec-rodič po návratu do práce nepřijme nové podmínky a zaměstnavatel tak má na jednom pracovním místě dva zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou.

Domluva s rodičem

Situace má pouze dvojí řešení. Buď zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo se stejnou pracovní náplní anebo zastupovaný zaměstnanec, který se vrací z rodičovské dovolené, bude souhlasit se změnou obsahu pracovní smlouvy. Pak budete moci zůstat na pracovním místě, na které jste nastoupili.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email