Search
Close this search box.

Přídavek na dítě 2022 – kolik Kč měsíčně, věk dítěte (do 6, 15, 26 let), vliv čtvrtletního příjmu rodičů

kid-g9a2db2744_1920

Přídavek na dítě je základní  dlouhodobá dávka systému státní sociální podpory určená pro rodinu s nezaopatřeným dítětem (dětmi), která má pomoci částečně krýt náklady na jejich výchovu a výživu. Nárok na dávku vzniká, pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem společně posuzovaných osob) je nižší než 3,4 násobek částky životního minima rodiny.  

Přídavek na dítě je poskytován  ve třech výších podle věku dítěte ve dvou výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem z  výdělečné činnosti nebo z  určitých dávek. Pro nárok na  dávku se posuzuje  příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se  považuje i rodičovský příspěvek.  

Za nezletilé nezaopatřené dítě podává žádost zákonný zástupce, kterému je tato dávka následně vyplácena. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte (od 18. roku věku) je příjemcem dávky dítě.   O přídavek na dítě může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané  na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Věk nezaopatřeného dítěteVýše přídavku na dítě  v Kč měsíčně ZÁKLADNÍ VÝBĚRAVýše přídavku na dítě  v Kč měsíčně ZVÝŠENÁ VÝMĚRA
do 6 let630,-1130,-
od 6 do 15 let770,-1270,-
od 15 do 26 let880,-1380,-
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

Call centrum – důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum – nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)

Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ – informace z oblasti důchodového pojištění:

Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email