Search
Close this search box.

Pro držitele ZTP a ZTP/P nabízí někteří dodavatelé energiií zvýhodněné tarify

Zvýšení cen elektřiny a zemního plynu trápí všechny odběratele energií. Zdravotně znevýhodněným zákazníkům z řad ZTP či ZTP/P však někteří z oslovených dodavatelů nabízejí zvýhodněné tarify.

Krach firmy Bohemia Energy a také zdražování cen plynu a elektřiny, které se projevilo po napadení Ukrajiny Ruskem, způsobuje řadě odběratelů energií velké problémy. Velmi zranitelnou skupinou jsou lidé s výrazným zdravotním omezením, kteří jsou odkázáni na částečné invalidní důchody a dávky, jejich případné přivýdělky většinou nebývají tak vysoké, aby mohli bez problémů pokrýt rostoucí náklady na energie. Zvláště ti, kteří se dostali do režimu Dodavatele poslední instance (DPI). 

Zástupci Poradny při finanční tísni, o.p.s., diskutovali podle ředitele Davida Šmejkala s více než osmi stovkami klientů o jejich potížích souvisejících s úhradou účtů za energie. „Nejčastěji šlo o závěrečné vyúčtování režimu DPI a administrativní okolnosti s tím spojené. Řada klientů se na linky Dodavatelů poslední instance nedovolala. Mnoho klientů si nedokázalo poradit s tím, co mají udělat, aby režim DPI opustili,“ upřesnil Šmejkal. Lidé se zdravotními indispozicemi, osoby se změněnou pracovní schopností či invalidní důchodci tvořili podle něj podstatnou část klientů poradny.

„Zejména starší a handicapovaní klienti nerozuměli situaci, netušili, proč a jak se věci mění, jakým způsobem z toho ,vybruslit’. Zejména klienti bez přístupu k internetu, s pohybovými obtížemi a bez blízkých osob se vyrovnávali se situací velice špatně. Bez pomoci nejbližšího okolí, případně sociálních pracovníků obce by toho nebyli schopni,“ upozornil Šmejkal.

Vedle objasnění postupů a pojmů, co má klient pro úspěch celé věci udělat, pracovníci poradny jednají také o přiblížení státní pomoci, jež je k dispozici, a nasměrování konkrétních klientů poradny na příslušný úřad práce. 

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo pro rok 2021 speciální podmínky pro jednorázovou sociální dávku mimořádné okamžité pomoci, zaměřenou na vyúčtování DPI. Tato dávka mohla být poskytnuta na nedoplatek vyúčtování režimu DPI. Podmínkou však bylo podání žádosti na přechod od DPI do standardního režimu do konce roku 2021. Další podmínkou bylo požádat o závěrečné vyúčtování režimu DPI také do konce roku 2021. Nyní je možné žádat buď o standardní Příspěvek na bydlení, nebo o složitější dávku Mimořádné okamžité pomoci,“ upřesnil ředitel Poradny při finanční tísni.

Jak zároveň připomněl, v případě nedoplatků na DPI hrozí klientům odebírajícím plyn a elektřinu odpojení od sítě s následnými náklady na znovuzapojení. „Pro dluhy exekučně vymáhané před 28. říjnem 2021 ve prospěch dodavatelů energií s většinovým vlastnictvím státu nebo veřejné správy lze uplatnit Milostivé léto, až bude opět vyhlášeno,“ doplnil Šmejkal.

MPSV: Kdo má nárok na podporu a jak mají lidé postupovat

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvedlo, že se od počátku energetické krize způsobené krachem některých dodavatelů a skokovým nárůstem cen energií intenzivně zabývá řešením tohoto problému prostřednictvím nástrojů dávkové podpory.

„Podporu je možné poskytnout prostřednictvím opakujících se dávek na bydlení ‒ konkrétně jde o dávku státní sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávku pomoci v hmotné nouzi, doplatek na bydlení. Od 1. ledna došlo k mimořádnému navýšení tzv. normativních nákladů na bydlení pro celý rok 2022, a to nad rámec již dříve provedené pravidelné úpravy, k níž dochází vždy ke konci roku. S cílem dále ochránit domácnosti před negativními dopady růstu nákladů, včetně nákladů na energie, MPSV připravilo novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi,“ odpovědělo na dotaz magazínu Inspirante tiskové oddělení ministerstva.

Jak ve své další odpovědi MPSV informovalo, další možný krok představuje jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi, mimořádná okamžitá pomoc (MOP). Konkrétně v souvislosti s nárůstem cen energií je možné poskytnout MOP – vyúčtování DPI, a to výhradně na pomoc s úhradou nákladů souvisejících s vyúčtováním. „Jde o pomoc těm, kteří vzhledem ke svým příjmům a příjmům rodiny a sociálním a majetkovým poměrům nemohou uhradit vyúčtování z vlastních prostředků. V těchto situacích jde o formu MOP poskytovanou osobě, která je považována za osobu v hmotné nouzi z důvodu postižení mimořádnou vážnou událostí. Dále je možné pomoci také prostřednictvím MOP s úhradou nezbytného jednorázového výdaje, případně poskytnout pomoc osobě, jíž hrozí sociální vyloučení,“ informovalo tiskové oddělení MPSV.

O výše uvedené dávky se žádá u příslušného Úřadu práce ČR (ÚP ČR), žádost je třeba podat na předepsaném formuláři. Žadatelé zpravidla dokládají příjmy rodiny a také prohlášení o celkových majetkových poměrech. ÚP ČR musí rovněž získat od žadatele informaci o výši uhrazených nákladů na bydlení v měsíci, v němž byla žádost podána. Výčet veškerých dokladů, které je potřeba doložit, se odvíjí od konkrétního případu žadatele. „Úplný výčet dokladů tak nelze v obecné rovině podat, jelikož se požadavek na předložení konkrétních dokladů bude odvíjet od konkrétní situace žadatele. Podporu vyplácí ÚP ČR a na jeho stránkách jsou dostupné veškeré podrobnosti, jakým způsobem se žádost podává a co je zapotřebí doložit. Případně je rovněž možné využít informační linku: 950 180 070,“ upřesnilo ministerstvo s tím, že kvůli ochraně zranitelných zákazníků, kteří se ocitli v režimu DPI, probíhala intenzivní jednání mezi MPSV a DPI, na jejichž základě bylo podepsáno společné memorandum. Jeho cílem bylo předejít odpojení energií domácnostem a zabránit nepříznivým sociálním dopadům. 

„MPSV rovněž oslovilo krajské úřady a obce s rozšířenou působností za účelem spolupráce a širší informovanosti klientů, zejména nekontaktních osob. Tyto ohrožené osoby přímo oslovují také pracovníci ÚP ČR a pomáhají hledat východiska. Sociální pracovníci tohoto úřadu navštěvují přímo domácnosti těchto nejohroženějších klientů. Je však třeba uvést, že problém nelze řešit výhradně prostřednictvím dávkového systému. Považujeme za nutné přijmout změny energetické legislativy v gesci MPO, v jehož působnosti je také činnost ERÚ (Energetický regulační úřad). Jeho úkolem je ochrana spotřebitele a cenová regulace na trhu,“ doplnilo tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Někteří dodavatelé nabízejí klientům ZTP, ZTP/P zvýhodněné tarify

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P nabízejí někteří dodavatelé elektřiny a plynu zvýhodněné nefixované tarify. „Celkem tyto služby u nás využívá přes 8 tisíc zákazníků. Klienty ZTP a ZTP/P na zákaznických a call centrech také odbavujeme přednostně,“ uvedla mluvčí útvaru komunikace Skupiny ČEZ Alice Horáková. K situaci klientů, kteří se dostali do režimu DPI, sdělila: „V loňském roce, kdy došlo ke krachu řady alternativních dodavatelů energií, jsme klientům ZTP a ZTP/P, kteří se k nám dostali do režimu dodavatele poslední instance, nabídli v časově omezené akci (od 1. října do 31. prosince) cenově výhodné fixované produkty (elektřina/plyn na 1 až 3 roky). A v případě, že se na nás obrátí zákazník v nouzi, vždy se mu individuálně věnujeme a snažíme se najít řešení jeho situace. Zákazníkům (bez rozlišení), kteří se kvůli DPI dostali do finanční tísně, ČEZ Prodej poskytl více než čtyři tisíce splátkových kalendářů v objemu 50 milionů korun. Všechny jsou bezúročné,“ doplnila Horáková.

Regionální mluvčí innogy Česká republika Linda Filuszová uvedla, že společnost zákazníkům s průkazem ZTP/P slevy poskytuje. „Nicméně lidé, kteří kvůli pádu svého dodavatele skončili v záchranném režimu DPI, nebyli a nejsou zákazníky innogy. Těmi se stanou až při uzavření standardní smlouvy s naší společností. Pak mohou případně využít zmíněnou slevu,“ upřesnila. 

Lidem, kteří se v DPI nebo v důsledku nárůstu cen energií dostali do finančních potíží, podle ní innogy ČR pomáhá i díky celorepublikové spolupráci s Asociací občanských poraden, jež jim zdarma poradí a pomůže vyřídit dostupné sociální dávky. „Více najdou zájemci na stránkách Pomoc ve finanční tísni innogy,“ dodala Filuszová.

Zástupci několika dalších větších dodavatelů elektřiny a plynu slevy osobám s výraznými zdravotními handicapy neposkytují, nicméně se snaží individuálně věnovat jejich případným problémům a situaci vyřešit. Další dodavatelé pak na otázky Inspirante neodpověděli.

ČEZ :

ZTP tarify

Elektřina: web_new-cenik_elektrina-pro-ztp_moo_122021_cezdi.pdf (ceník pro distribuční území ČEZ Distribuce)

Plyn: web_cez_plyn-pro-ztp-gasnet-122021.pdf (ceník pro distribuční území GasNet)

innogy ČR:

Výhody držitele průkazu ZTP/P

Komu nabízí slevu za zemní plyn

  • zákazníkovi, který je držitelem průkazu ZTP/P
  • zákazníkovi, s nímž žije ve společné domácnosti (a má s ním shodné trvalé bydliště) osoba blízká, která je držitelem průkazu ZTP/P. Toto mohou být např. rodiče nezletilého dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P; nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P.

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu musí být uzavřena na ‍jméno žadatele.

Kolik ušetříte

  • sleva za ‍odebraný zemní plyn je 20 ‍Kč/MWh (včetně DPH) podle aktuálního ceníku
  • slevu získáte ode dne přijetí žádosti obchodníkem

Co stačí doložit

  • předložit občanský průkaz a platný průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí o ‍přiznání průkazu ZTP/P
  • pokud nemůžete doložit rozhodnutí o přiznání průkazu, předložte formulář innogy žádost o ‍přiznání ‍výhod ‍ZTP/P potvrzený městským úřadem či obecním úřadem s ‍rozšířenou působností

Jak si domluvit slevu

  • volejte zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55 nebo navštivte jakékoliv zákaznické ‍centrum
  • nebo zašlete dokumenty a scany e-mailem na info@innogy.cz
  • v případě časově omezené platnosti „rozhodnutí o ‍přiznání průkazu“ je nutné nás o ‍jeho prodloužení informovat osobně v ‍zákaznickém centru nebo ‍e-mailem na ‍info@innogy.cz (s ‍přiloženou fotokopií či ‍scanem prodlouženého rozhodnutí)

Zdroj: Inspirante.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email