Search
Close this search box.

Známe své spolubydlící? – Mikrobiom a my: Roztroušená skleróza – hraje mikrobiom roli?

26962_d44475e01daf9f409878f8c8fde8a2a3

Přijďte na přednášku paní prof. Evy Kubala Havrdové 1. listopadu od 17. hodin do MALÉHO SÁLU Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v Praze.

Většina nově diagnostikovaných pacientů může žít normální život, protože invalidita přichází o mnoho let později, než tomu bylo dříve, nebo někdy vůbec. Co to má společného s mikrobiomem? Ze studií na zvířatech je známo, že možnost vyvolat toto experimentální onemocnění je významně závislé na přítomnosti či kvalitě mikrobiomu zvířete. To zakládá do budoucna možnosti manipulace mikrobiomem a v současnosti důvod ke studiu mikrobiomu za různých podmínek u pacientů s roztroušenou sklerózou, například při použití některých léků sloužících k ovlivnění nemoci.

Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP přednáší prof. Eva Kubalová Havrdová, MD, PhD., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN. Vedoucí centra pro demyelinizační onemocnění (Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica).

Vstupné 50,- KOUPIT VSTUPENKU 

Eva Kubala Havrodvá je profesorkou neurologie na 1.LF UK, kde dokončila studia v r. 1981. Od roku 1996 působí jako vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění. Toto centrum sleduje pravidelně kolem 4000 pacientů, podílí se na řadě klinických studií, zavádění nových léků do praxe a vlastním výzkumu orientovaném na prognostické markery nemoci, imunologii a MR. Prof. Eva Kubalová Havrdová, MD, PhD je průkopnicí moderní biologické léčby od r. 1996, kdy vytvořila i základní síť RS Center v ČR. V roce 2012 zpracovala první české Standardy pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica. Je spoluautorkou mezinárodních Guidelines pro léčbu RS. Je dlouholetou členkou Výboru České neurologické společnosti a členkou Etické komise VFN. Je autorkou rozsáhlé publikace Neuroimunologie (Maxdorf 2001, cena Hlávkovy nadace a ČNS) a Roztroušená skleróza (MF 2013, cena ČNS a ČSAKI ČLS JEP), řady publikací pro pacienty a řady odborných článků v českém i mezinárodním tisku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email