Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza v životě pacienta 8. listopadu v Domově sester v Ostravě

bag-g91d9b08e0_1920

Seminář je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním a proběhne v Kongresovém sálu Domova sester FN Ostrava (přízemí), 17. listopadu 1790, Ostrava. Moderátorem programu bude MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. – vedoucí RScentra, Neurologická klinika FN Ostrava.

Program:

15:00 – 15:25 Pracovně právní problematika u pacientů s RS, Mgr. Hana Potměšilová Revenium
15:25 – 15:50 Co je roztroušená skleróza? MUDr. Olga Zapletalová, Neurologická klinika FN Ostrava
15:50 – 16:15 Úloha sestry v péči o pacienty s RS, způsoby léčby Mgr. Jana Veřmiřovská, Neurologická klinika FN Ostrava
16:15 – 16:30 Přestávka

16:30 – 16:55 Psychologické aspekty u roztroušené sklerózy Mgr. Lada Borovičková, psycholog RS centra FN Ostrava
16:55 – 17:20 Léčebná rehabilitace pacientů s RS MUDr. Anna Šilarová, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava
17:20 – 17:45 Lázeňská péče u pacientů s roztroušenou sklerózou MUDr. Tomáš Bauko, Sanatoria Klimkovice
17:45 – 18:00 Diskuze

Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. V případě dotazů se informujte u svého lékaře. Účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná.

Těšíme se na setkání s Vámi!
V případě zájmu se prosím registrujte na rsvzivotepacienta.gsymposion.cz nebo na tel. čísle: 597 373 383.
Srdečně zve kolektiv RS centra FN Ostrava

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email