Search
Close this search box.

1. prosince proběhne pražský seminář “Roztroušená skleróza v životě pacienta a jeho blízkých”

foto_novartis

Seminář je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním. Pořádá ho MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha ve spolupráci se společností Novartis s.r.o.

PROGRAM:
16:00 – 16:05 Zahájení semináře
16:05 – 16:50 Roztroušená skleróza z pohledu lékaře; as. MUDr. Jana Lízrová-Preiningerová (MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)
16:50 – 16:55 Diskuze
16:55 – 17:30 Co mohu udělat pro své tělo (možnosti fyzioterapie pacientů s roztroušenou
sklerózou); Mgr. Klára Novotná Ph.D. (MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha), a Mgr. Lucie Suchá (MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)
17:30 – 17:35 Diskuze
17:35 – 17:50 Přestávka
17:50 – 18:25 Co mohu udělat pro svou duši (možnosti psychoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou); Renáta Malinová (MS centrum Neurologické kliniky LF UK a VFN Praha)
18:25 – 18:30 Diskuze
18:30 – 19:05 Pracovně právní problematika u pacientů s RS Mgr. Hana Potměšilová (Revenium)
19:05 – 19:30 Diskuze

Na přednášku zveme i vaše blízké, účast rodinných příslušníků a přátel je velmi vítaná.
Na seminář se registrujte na rsvzivotepacienta.cz
Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře.
Tešíme se na setkání s Vámi!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email